agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Grudniowa sesja Rady Miasta Gdańska
14 grudnia 2009 roku

rada_miastaPlanowany porządek obrad XLIII sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych.

4.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2010 rok (druk nr 1279)
–    stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2010 rok,
–    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
–    przedstawienie opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska,
–    wystąpienia przedstawicieli Klubów radnych,
–    dyskusja,
–    ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
–    głosowanie.

5.    Uchwały w sprawie:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1308)
2)    zmieniająca uchwały w sprawie udzielenia przez Prezydenta Miasta Gdańska poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku (druk 1309)
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk 1305)
4)    określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2010 roku (druk 1306)
5)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2009 (druk 1295)
6)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” za rok 2009 (druk 1296)
7)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2009 (druk 1297)
8)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego  za rok 2009 (druk 1298)
9)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2009 (druk 1299)
10)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru „Miniatura” za rok 2009 (druk 1300)
11)    wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2009 (druk 1301)
12)     wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu „Żak”  za rok 2009 (druk 1302)
13)     wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Zespołu Muzyki Dawnej „Capella Gedanensis” za rok 2009 (druk 1303)
14)     wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” za rok 2009 (druk 1304)
15)     wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka  z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 1307)
16)     zatwierdzenia projektu „Kadra 2010” oraz wniesienia wkładu własnego
do ww. projektu (druk 1293)
17)     wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (druk 1292)
18)     przyjęcia „Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na 2010 rok”  (druk 1289)
19)     przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2010 – 2013 (druk 1294)

6.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

8.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter