agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w grudniu
26 listopada 2009 roku

plany-zagospodarowaniaZapraszam do zapoznawania się z kolejnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W grudniu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegają następujące projekty:

  • Górki Zachodnie w rejonie ulic Kepnej i Żaków
  • Brzeźno rejon Al. Hallera i ul. Uczniowskiej
  • Wyspa Sobieszewska – Orle rejon ul. Lazurowej

Z projektami można się zapoznać również na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce „wyłożenia planów”.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Brzeźno rejon Al. Hallera i ul. Uczniowskiej
(uchwała XXXIV/960/09 RMG z dn. 26.03..2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący działkę nr 357/4 położoną w Gdańsku Brzeźnie u zbiegu Al. Gen. J. Hallera i ul. Uczniowskiej.

2.    Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Żaków
(uchwała nr XXXIV/956/09 RMG z dn. 26.03.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w dzielnicy Stogi  w rejonie Górek Zachodnich pomiędzy ulicami Kępną i Żaków.

3.    Wyspa Sobieszewska – Orle rejon ul. Lazurowej
(uchwała nr XXXIV/958/09 RMG z dn. 26.03.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż drogi leśnej; od wschodu – przez tereny leśne i po granicy ewidencyjnej działki nr 14 obręb 139: od południa – przez tereny leśne i po granicach ewidencyjnych działek nr 13 i 14 obręb139; od zachodu – wzdłuż ulicy Lazurowej.

w dniach od 1 grudnia do  31 grudnia  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu

dzień

godzina

Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej

i Żaków

09.12.2009 r.

1700

Brzeźno rejon Al. Hallera i ul. Uczniowskiej

10.12.2009 r.

1700

Wyspa Sobieszewska – Orle rejon ul. Lazurowej

21.12.2009 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2010 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter