agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wrzeszcz i Osowa – plany zagospodarowania konsultowane w październiku
22 września 2009 roku

plany-zagospodarowaniaJak co miesiąc zachęcam do zapoznawania się z kolejnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  W październiku konsultowane z mieszkańcami będą plany obejmujące fragmenty Wrzeszcza i Osowej. Przypominam, że każdy z mieszkańców Gdańska może nie tylko projekty przejrzeć, ale również złożyć do nich swoje uwagi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego
(uchwała XXIV/702/08 RMG z dn. 26.06..2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – aleją Wojska Polskiego; od południa – ulicą Szymanowskiego oraz granicą terenów dawnych koszar wojskowych; od zachodu – ulicą Karłowicza; od wschodu – aleją Grunwaldzką.

2.    Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego
(uchwała nr LIV/1831/06 RMG z dn. 04.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar pomiędzy al. Grunwaldzką, ul. marii Konopnickiej, torami PKP oraz ul. A. Lendziona wraz z parkiem i parkingiem zlokalizowanym pomiędzy al. Grunwaldzką i ul. Partyzantów.

3.    Osowa rejon ulicy Homera
(uchwała nr XV/362/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony Obwodnicą Trójmiasta oraz ulicami: Homera, Wodnika, Galaktyczną i Horacego.

w dniach od 1 października do  29 października  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego    08.10.2009 r.    godz. 17.00
Osowa rejon ulicy Homera    12.10.2009 r.    godz. 17.00
Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego    20.10.2009 r.    godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter