agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Czy i gdzie budować wieżowce w Gdańsku – ankieta
12 lutego 2008 roku

Wieżowce – coraz częściej pojawiają się w krajobrazie naszego miasta. Są znakiem nowoczesności, ale wzbudzają też wiele kontrowersji. Jeśli je budować, to jak znaleźć porozumienie między zwolennikami i przeciwnikami wysokościowców? Biuro Rozwoju Gdańska przystąpiło właśnie do prac nad Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych. Zapraszamy na stronę internetową – www.brg.gda.pl, gdzie można wypełnić ankietę dotyczącą poruszanego zagadnienia. Ma to być początek szerokiej dyskusji nad ideą budowy wysokościowców w Gdańsku.

W grudniu 2007 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” – dokument wyrażający politykę rozwoju przestrzennego miasta. Uszczegółowieniem jednego z elementów tej polityki ma być opracowywane właśnie przez Biuro Rozwoju Gdańska „Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW)”, stanowiące odzew na narastające trendy promujące budowanie budynków wysokościowych w polskich miastach. Poruszona problematyka budzi ogromne emocje w społeczeństwie, rodzi zatem potrzebę szerokiej dyskusji. Kontrowersje wywołują budynki wyższe niż 55m, a niekiedy nawet wyższe niż 33m (11 kondygnacji). Gdańsk jako jedno z dynamiczniej rozwijających się miast o randze metropolitalnej również musi szybko zmierzyć się z dylematami narastającymi w tej dziedzinie. W toku prac nad SLOW miasto planuje zorganizować szereg dyskusji publicznych, warsztatów, konferencji z udziałem ekspertów – wszystkie te działania mają stworzyć szansę wyrażenia poglądów mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, środowiskom opiniotwórczym i ułatwić miastu przyjęcie optymalnych rozwiązań. Termin zakończenia prac nad SLOW przewiduje się na koniec czerwca 2008 roku.

Jedną z pierwszych form konsultacji społecznych jest zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie (dostępnej na stronie www.brg.gda.pl), do czego gorąco zachęca wszystkich gdańszczan zainteresowanych problematyką lokalizowania obiektów wysokościowych w mieście prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Ankieta znajduje się tutaj: http://www.brg.gda.pl/ankieta/index.htm

Źródło:
http://www.gdansk.pl/article_news.php?category=512&article=8198&history=Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter