agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plan zagospodarowania konsultowany we wrześniu
21 sierpnia 2009 roku

plany-zagospodarowaniaWe wrześniu konsultacjom z mieszkańcami poddany zostanie tylko jeden projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chełm, rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego. Poniżej treść ogłoszenia. Zachęcam szczególnie mieszkańców Chełmu do zapoznania się z proponowanym zagospodarowaniem tego obszaru.

___________________________

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwały Rady Miasta Gdańska przytoczonej poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Chełm rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego
(uchwała XXIV/705/08 RMG z dn. 26.06..2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmującego obszar położony w dzielnicy Chełm pomiędzy ulicami Milskiego, Cieszyńskiego, Lipowicza oraz Nieborowską.

w dniach od 2 września do  30 września  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2009 r. o godz. 1700 w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter