agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w sierpniu
22 lipca 2009 roku

plany_zagospPoniżej przedstawiam informację o kolejnych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konsultowanych z mieszkańcami Gdańska.

Każdy może się z nimi zapoznać (osobiście lub na stronie Biura Rozwoju Gdańska), każdy może też złożyć do poszczególnych projektów swoje wnioski i uwagi. Zachęcam do zainteresowania się tym, co miejscy projektancy proponują w poszczególnych częściach naszego miasta. Pamiętajmy, że my też możemy mieć wpływ na ład przestrzenny Gdańska.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Stare Przedmieście rejon ulic Żabi Kruk i Rzeźnickiej
(uchwała XXVIII/773/08 RMG z dn. 25.09..2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Podwale Przedmiejskie; od wschodu – ulicami Lastadia, Toruńską i Żabi Kruk; od południa – ulicą Pod Zrębem; od zachodu – ulicami Rzeźnicką, Św. Trójcy i Okopową.

2.    Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej
(uchwała nr XXVII/736/08 RMG z dn. 28.08.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Opływem Motławy; od wschodu – ul. Modrą; od południa – fragmentami zabudowy znajdującymi się po zachodniej stronie ulicy Modrej, linią kolejową prowadzącą do Portu Północnego i do rafinerii oraz zapleczem ulicy Gęsiej; od zachodu – ulicą Łanową.

3.    Śródmieście – Grodzisko rejon ulicy 3-go Maja nr 9 A
(uchwała nr XXIX/808/08 RMG z dn. 30.10.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa wzdłuż ulicy dojazdowej od ulicy 3-go Maja; od zachodu wzdłuż umocnień Grodziska; od północy wzdłuż terenów Dworca PKS; od wschodu wzdłuż zabudowy przy ulicy 3-go Maja 9.

4.    Piecki – Migowo rejon ulic Jaśkowa Dolina, Wileńskiej i Migowskiej
(uchwała nr XXIV/704/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar na granicy dzielnic Piecki – Migowo oraz Wrzeszcz, pomiędzy ulicami Jaśkowa Dolina, Wileńską oraz Migowską. Bezpośrednio od strony północnej, teren planu sąsiaduje ze strzelnicą sportową Polskiego Związku Łowieckiego.

5.    Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego
(uchwała nr LIV/1831/06 RMG z dn. 04.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar pomiędzy al. Grunwaldzką, ul. marii Konopnickiej, torami PKP oraz ul. A. Lendziona wraz z parkiem i parkingiem zlokalizowanym pomiędzy al. Grunwaldzką i ul. Partyzantów.

6.    Ujeścisko rejon ulicy Lubelskiej 3 A
(uchwała nr XXIX/807/08 RMG z dn. 30.10.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony przy ulicy Lubelskiej 3 A.

7.    Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów
(uchwała nr XXV/732/04 RMG z dn. 24.06.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Cementową, Osiedlową i Kartuską oraz terenami kolejowymi ograniczającymi obszar planu od północy.

w dniach od 31 lipca do  1 września  2009 r. (za wyjątkiem 14 sierpnia –  Biuro Rozwoju Gdańska będzie nieczynne)

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu

dzień

godzina

Śródmieście – Grodzisko rejon ulicy 3-go Maja nr 9 A

05.08.2009 r.

1700

Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej

10.08.2009 r.

1700

Ujeścisko rejon ulicy Lubelskiej 3 A

11.08.2009 r.

1700

Piecki – Migowo rejon ulic Jaśkowa Dolina, Wileńskiej i Migowskiej

17.08.2009 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów

25.08.2009 r.

1700

Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego

27.08.2009 r.

1700

Stare Przedmieście rejon ulic Żabi Kruk i Rzeźnickiej

01.09.2009 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 r.

Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter