agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Co dalej z Kozaczą Górą?
1 czerwca 2009 roku

kozacza-goraW środę 6 maja z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Parku Ujeścisko odbyło się kolejne spotkanie stron zainteresowanych kompromisowym rozwiązaniem kwestii lasu na Kozaczej Górze. Głównym celem spotkania było wspólne podsumowanie i omówienie wszystkich najważniejszych faktów dotyczących możliwości uporządkowania i zagospodarowania tego – obecnie pozostającego w prywatnych rękach – terenu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

– radne Rady Miasta Gdańska – Agnieszka Owczarczak i Małgorzata Chmiel
– przedstawiciel właściciela działki leśnej na Kozaczej Górze – Władysław Grzech
– przedstawiciel Biura Rozwoju Miasta – Renata Bednarczyk
– proboszcz parafii św. Judy Tadeusza – ks. Mieczysław Pikor (gospodarz spotkania)
– przewodniczący rady parafialnej parafii św. Judy Tadeusza – Stefan Woźnicki
– dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 – Alicja Domozych

Niestety pomimo naszego zaproszenia nie znalazł dla nas czasu tego wieczoru radny Arkadiusz Żukowski.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia wszystkich najważniejszych faktów i dokumentów dotyczących działki na Kozaczej Górze (dokumenty te dostępne są w dziale „dokumentacja”). Z dokumentów tych jasno wynika, że obecnie realnie możliwe są dwie opcje:

1. Utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego na 3/4 terenu leśnego poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (ławki, utwardzone ścieżki, oświetlenie, plac zabaw, itp.), przy jednoczesnej zgodzie na zmianę charakteru pozostałej części działki na budowlany – dopuszczający budowę osiedla małych domów mieszkalnych.

2. Pozostawienie lasu w obecnym stanie bez zmiany charakteru działki. Co oznacza, że teren pozostanie własnością prywatną, w dyspozycji właściciela, a ten będzie mógł go zagospodarować wedle własnych potrzeb (np. ogrodzić albo odsprzedać w całości lub części).

Obecny na spotkaniu Władysław Grzech w rozmowie z radnymi Agnieszką Owczarczak i Małgorzatą Chmiel raz jeszcze zadeklarował gotowość przekazania Miastu ¾ swojego terenu, a także wykonania szeregu prac, które doprowadziłyby do powstania na tym terenie zagospodarowanego parku leśnego.

Od obecnej na spotkaniu Renaty Bednarczyk z BRG dowiedzieliśmy się, że istnieje również możliwość nieujętego projektem MPZP, ale przylegającego do lasu na Kozaczej Górze boiska ziemnego, położonego na terenie należącym do Miasta.
W dalszej części spotkania omówiona została pisemna odpowiedź radnej Agnieszki Pomaskiej na skierowane do niej pytania dotyczące zagospodarowania Kozaczej Góry. W tej części wypowiadała się również Alicja Domozych, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4, która podkreśliła, że zarówno rada pedagogiczna tej placówki, jak i większość rodziców i dzieci popiera pomysł stworzenia parku na Kozaczej Górze:

– Dawniej rokrocznie nasi uczniowie sprzątali to miejsce, ale w tej chwili zaniechaliśmy tych akcji bo jest tam zbyt niebezpiecznie – zbyt wiele jest groźnych odpadów, szkieł, a nawet strzykawek – powiedziała dyrektor Domozych.

Ważny głos w dyskusji padł również ze strony Stefana Woźnickiego, przewodniczącego rady parafialnej parafii św. Judy Tadeusza. Pan Stefan również był zaniepokojony obecnym, pogarszającym się stanem lasu:

– Pamiętam ten las sprzed wielu lat. Pamiętam jak sadzili go uczniowie. On na początku spełniał właśnie rolę parku. Dopiero później zarósł i zdziczał. Wcześniej był to teren dla mam z dziećmi, dla zakochanych. Dobrze że teraz ktoś myśli o przywróceniu mu tej funkcji. A że przy okazji powstanie kilka domów? Ci którzy teraz krzyczą „nie zasłaniajcie nam lasu” ileś lat temu sami zasłonili ten las nam -mieszkającym tu jeszcze dawniej. My – starzy mieszkańcy Zakoniczyna – w tej chwili boimy się tam chodzić. Ten las, który sami sadziliśmy, przestał być nasz. Teraz widzimy tam wyłącznie hałdy śmieci i ludzi pijących piwo – powiedział.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że kolejnym krokiem zmierzającym do rozwiązania kwestii Kozaczej Góry powinna być szeroka akcja informacyjna dotycząca obecnego stanu prawnego tego terenu i możliwych opcji jego zagospodarowania, połączona z obiektywną ankietą, w której mieszkańcy mogliby opowiedzieć się za jedną z tych opcji.

Wkrótce – z pomocą radnych i lokalnych instytucji – postaramy się dotrzeć z taką ankietą do jak największej liczby mieszkańców. W związku z tym po raz kolejny zachęcamy Was do wyrażania swoich opinii na temat przyszłości Kozaczej Góry.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości S.K.B.P.U.

Wiecej informacji na temat postępu prac przy uchwalaniu planu zagospodarowania tego terenu znajdą Państwo na stronie http://kozaczagora.bloog.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter