agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekt planu zagospodarowania Zaspa rejon Al. Jana Pawła II i Al. Rzeczypospolitej ponownie wyłożony
28 maja 2009 roku

zaspa-mpzpProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu. Oznacza to, iż do pierwotnej wersji projektu konsultowanej z mieszkańcami w kwietniu wpłynęły uwagi, które zostały przez Prezydenta Miasta Gdańska uwzględnione. Plan z poprawkami trafia zatem ponownie do konsultacji z mieszkańcami. Ponownie odbędzie się dyskusja publiczna i ponownie można do projektu składać swoje uwagi.

Wraz z radnym Piotrem Skibą złożyłam w kwietniu uwagę do pierwszej wersji projektu planu. Nie wiemy jeszcze, czy została przez Prezydenta uwzględniona czy nie. Na pewno w czerwcu będziemy ten projekt planu zagospodarowania ponownie analizować. Poniżej przedstawiam treść wniesionej przez nas uwagi.

Gdańsk, 14 maja 2009 roku

Prezydent Miasta Gdańska
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

dot: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej (obejmującego obszar zlokalizowany pomiędzy al. Rzeczypospolitej,
al. Jana Pawła II, ul. J. Meissnera oraz wielorodzinną zabudową osiedla Przymorze) chcielibyśmy złożyć następującą uwagę.

Proponujemy wykreślenie z zapisów projektu planu w karcie 006 – ZP62 (obszar Parku im. Jana Pawła II) oznaczenia terenu „a” z zalecanym przeznaczeniem na obiekty rekreacyjne i oświatowo-kulturalne. Wydaje nam się, iż istniejące usługi gastronomiczne (karta terenu 005 U33) oraz dopuszczone w obszarze „b” (karta terenu 006 ZP62) urządzenia
sportowo-rekreacyjne w zupełności zabezpieczają zapotrzebowanie mieszkańców. Jesteśmy przekonani, iż
niewłaściwym jest pomniejszanie terenów zielonych poprzez dopuszczenie nowej zabudowy na terenie części Parku.

Z góry uprzejmie dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej uwagi.

Z poważaniem

/-/ Agnieszka Owczarczak

/-/ Piotr SkibaKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter