agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w czerwcu
28 maja 2009 roku

plany-zagospodarowaniaZachęcam do zapoznania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w czerwcu. Tym razem konsultowane z gdańszczanami są projekty 9 planów. Każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić do wyłożonych projektów swoje uwagi. Należy tylko pamiętać o złożeniu pisma zgodnie z procedurą, która opisana jest poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości służę Państwu pomocą.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego
(uchwała nr XXIV/702/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy aleją Wojska Polskiego; od południa – ulicą Szymanowskiego oraz granicą terenów dawnych koszar wojskowych; od zachodu – ulicą Karłowicza; od wschodu – aleją Grunwaldzką.

2.    rejon ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny
(uchwała nr XXIX/806/08 RMG z dn. 30.10.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – osiedlem Morena; od zachodu – lasem wzdłuż ulicy Magellana; od północy – lasem i posesją Jaśkowa Dolina 81; od wschodu – lasem i strzelnicą.

3.    Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej
(uchwała nr VI/70/07 RMG z dn. 22.01.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona następnie uchwałą nr XVII/397/07 RMG z dn. 29.11.2007 r.)
obejmujący obszar zlokalizowany pomiędzy Aleją Rzeczypospolitej, Aleją Jana Pawła II, ulicą Meissnera oraz wielorodzinną zabudową osiedla „Przymorze”.

4.    Chełm rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego
(uchwała nr XXIV/705/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w dzielnicy Chełm pomiędzy ulicami Milskiego, Cieszyńskiego, Lipowicza oraz Nieborowską.

5.    Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej
(uchwała nr XXIV/694/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
fragment objęty zmianą po pierwszym wyłożeniu, obejmujący ulicę Swiętokrzyską na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do projektowanej ulicy tzw. Nowej Zakoniczyńskiej oraz pas działek przyległych do tej ulicy od strony północnej.

6.    Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej
(uchwała nr XXIV/6982/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w Łostowicach na południe od Potoku Oruńskiego, ograniczony: od wschodu  – ulicą tzw. Nową Świętokrzyską; od zachodu – ulicą Niepołomicką; od południa – projektowaną ulicą lokalną, tzw. Nową Kampinoską.

7.    Ujeścisko rejon ulicy Nieborowskiej
(uchwała nr XX/487/08 RMG z dn. 28.02.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony:  od północy – ulicą Nieborowską; od wschodu – ulicą Wawelską; od zachodu – ulicą Królowej Bony; od południa – zabudową mieszkaniową osiedla „Pogodne”.

8.    Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej i Opływu Motławy
(uchwała nr XXII/591/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Martwą Wisłą; od wschodu – granicami ewidencyjnymi działek nr 4/5, 4/6, 14/16, 14/17 obręb 101; od południa – Rzeką Rozwójką; od zachodu – Opływem Motławy.

9.    Port Północny I
(uchwała nr XLV/1556/05 RMG z dn. 24.11.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący część portu morskiego położoną między  ulicą Mjr H. Sucharskiego, a wodami Zatoki Gdańskiej, ograniczoną od wschodu granica obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny II.

w dniach od 2 czerwca do  1 lipca  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00
DYSKUSJE PUBLICZNE nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej    09.06.2009 r.    1700
Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego    15.06.2009 r.    1700
Ujeścisko rejon ulicy Nieborowskiej    16.06.2009 r.    1700
Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej    16.06.2009 r.    1700
rejon ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny    17.06.2009 r.    1700
Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej    18.06.2009 r.    1700
Chełm rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego  18.06.2009 r.    1700
Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej i Opływu Motławy    22.06.2009 r.    1700
Port Północny I    23.06.2009 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter