agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

23 kwietnia 2009 – Sesja Rady Miasta Gdańska
17 kwietnia 2009 roku

rada_miasta

Projekt porządku obrad XXXV sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 23 kwietnia 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.       Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta
Informacja nt. Teatru Szekspirowskiego – prof. Jerzy Limon

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (druk 1042)

5.    Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2008 (druk nr 1037)
– wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza,
– wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych,
– przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska,
– pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi i dyskusja,
– opinia Komisji Rewizyjnej,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– głosowanie.

6.    Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008 Prezydentowi Miasta Gdańska (druk nr 1040)
– przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej, przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
– wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
– dyskusja,
– głosowanie.

7.    Uchwały w sprawie:

1)         zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1073)

2)         uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w mieście Gdańsku (druk 1043)

3)         uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulicy Homera w mieście Gdańsku (druk 1044)

4)         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej w mieście Gdańsku (druk 1039)

5)         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Łostowice rejon Stawu Nenufarów – zbiornika K2 w mieście Gdańsku (druk 1045)

6)         o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Jasień – Szadółki Wschód w mieście Gdańsku (druk 1046)

7)         nadania imienia Zbigniewa Podleckiego stadionowi żużlowemu w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody (druk 1038)

8)         wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Spółka  z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 1074)

9)         określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 1041)

10)      ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych (druk 1047)

11)      likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 1048)

12)      likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 1049)

13)      likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku (druk 1050)

14)      likwidacji VII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku (druk 1051)

15)      likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Szkół Elektrycznych i Elektronicznych przy Al. Grunwaldzkiej 238 B w Gdańsku (druk 1052)

16)      likwidacji XVI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku (druk 1053)

17)      likwidacji XVII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych i Zawodowych przy ul. Kołobrzeskiej 77 w Gdańsku (druk 1054)

18)      likwidacji XIX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku (druk 1055)

19)      likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 1056)

20)      likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Mikołaja Reja 25 w Gdańsku (druk 1057)

21)      likwidacji Szkoły Policealnej Nr 15 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Policealnych przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku (druk 1058)

22)      utworzenia Szkoły Policealnej Nr 9 dla młodzieży przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 1059)

23)      utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 1060)

24)      likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 22 w Gdańsku przy ul. Suchej 29 (druk 1061)

25)      likwidacji Gimnazjum nr 14 w Gdańsku przy ul. Dworskiej 34 (druk 1062)

26)      założenia Gimnazjum Nr 49 przy ul. Szyprów 3 w Gdańsku (druk 1063)

27)      założenia Gimnazjum Nr 50 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku (druk 1064)

28)      utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ul. Wodnika 57 (druk 1065)

29)      przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego z dotychczasowej siedziby w Gdańsku przy ul. Lastadia 2 do budynku przy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 1066)

30)      likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku (druk 1067)

31)      rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 1068)

32)      rozwiązania Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 30a (druk 1069)

33)      zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku (druk 1070)

34)      zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 22 w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 30a (druk 1071)

35)      zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XXXV/1121/2005 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (druk 1072)

8.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

9.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

10. Zakończenie obrad.Komentarze

 1. Andrzej napisał/a:

  rozwiązania Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 30a (druk 1069)

  33) zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czyżewskiego 30a w Gdańsku (druk 1070)

  34) zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 22 w Gdańsku, przy ul. Czyżewskiego 30a (druk 1071)

  Bardzo mi miło,że mogę podzielić się krótką refleksją na temat związany z powyższymi punktami. Jestem nauczycielem tej szkoły,ale to nie istotne. Zastanawia mnie fakt, jak można rozwiązywać SZKOŁY KTÓRYCH UCZNIOWIE 1. ROKROCZNIE ZDOBYWAJĄ WYNIKI, DZIĘKI KTÓRYM MIASTO GDAŃSK PLASUJE SIĘ W CZOŁÓWCE MIAST/KLASYFIKACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO ZA 2008R – 5 m-ce/
  2. Zdobywają wyniki sportowe na poziomie E

 2. Andrzej napisał/a:

  2. Zdobywają wyniki sportowe na poziomie EUROPEJSKIM I ŚWIATOWYM
  3.Są członkami Kadry Narodowej
  4. Których absolwenci to medaliści MISTRZOSTW EUROPY,ŚWIATA, REPREZENTANCI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH.
  5. Których to osoby związane z centralnym szkoleniem, osoby z tytułami dr ,osoby-specjaliści.
  Ile Gdańsk ma szkół ukierunkowanych sportowo z takimi osiągnięciami?
  Serdecznie pozdrawiam Andrzej Rybak

 3. Andrzej napisał/a:

  PS. 5. Których to pracownicy, to osoby związane z centralnym szkoleniem, osoby z tytułami dr ,osoby-specjaliści.

 4. Agnieszka Owczarczak napisał/a:

  Bardzo dziękuję za przesłane refleksje.

  Chciałabym Pana zapewnić, iż poniższe uchwały nie mają na celu likwidacji ZSSO, a są jedynie formalną drogą do przeniesienia ZSSO z ul. Czyżewskiego na ul. Subisława. Proces polega na połączeniu dwóch zespołów szkół, a prawnie jest to tylko możliwe poprzez formalne rozwiązanie obu zespołów.
  Następnym krokiem jest podjęcie uchwał intencyjnych o likwidacji liceum i gimnazjum, ponieważ w ramach jednego zespołu szkół może istnieć jedna podstawówka, jedno gimnazjum i jedno liceum.

  Stanem docelowym całego procesu jest utworzenie na ul. Subisława Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, w ramach którego będą istnieć szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Gdańsk nie utraci cennych szkół sportowych. ZSSO będzie mógł funkcjonować pod dotychczasową nazwą, z dotychczasowym patronem. Młodzież będzie mogła nadal rozwijać swoje zainteresowania sportowe, ale będzie mogła to robić w lepszych warunkach niż dotychczas.
  Na ul. Subisława został wyremontowany basen, jest sala gimnastyczna, wkrótce rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu Orlik2012. Planowane jest również postawienie sali gimnastycznej „balona”.

  Mam nadzieję, że powyższe informacje rozwieją Pana wątpliwości.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter