agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Zieleniec im. Czesława Niemena – propozycje zagospodarowania
1 kwietnia 2009 roku

Jak w przyszłości będzie wyglądał zieleniec im. Czesława Niemena, zlokalizowany pomiędzy ulicami: Hucisko, Podwale Grodzkie, Bastion św. Elżbiety i Wały Jagiellońskie? Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zamierza wkrótce ogłosić przetarg na opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji tego miejsca.

Kompleks budynków znanych w historii gdańskiej architektury pod nazwą „Generalkommando”, powstał w latach 1898-1901, jako siedziba dowództwa pruskiego garnizonu stacjonującego w Mieście Gdańsku. Kompleks składał się z „rezydencji”, oficyny (nie zachowanej do dziś) i budynku stajennego (dzisiaj zwanego „wozownią”). Zbudowano go w miejscu, gdzie kiedyś była fosa okalająca miejskie wały obronne. Całość otaczał park o powierzchni 1,8 ha.

W latach 1919-1939 ww. budynek był siedzibą Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku. Do listy użytkowników obiektu dodać należy również parlament Wolnego Miasta. W latach powojennych budynek ten był siedzibą partyjnych władz – najpierw PPR, a później PZPR.

Od 1957 r. pozostałymi z kompleksu dwoma budynkami (rezydencją i wozownią) władał studencki klub „Żak”. To tu działał m.in. znakomity teatrzyk Bim-Bom, w którym kariery aktorskie rozpoczynali m.in. Zbigniew Cybulski i Bogumił Kobiela.

W 2000 r. budynek stał się siedzibą Rady Miasta i zaczęła funkcjonować jego współczesna nazwa „Nowy Ratusz”. Natomiast teren zielony sąsiadujący bezpośrednio z siedzibą Rady Miasta Gdańska w 2004 roku został nazwany „Skwerem im. Czesława Niemena”.


Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zamierza w 2009 r. ogłosić przetarg na opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji zieleńca im. Czesława Niemena. Zadanie to jest ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Celem opracowania koncepcji jest określenie sposobu zagospodarowania, który umożliwi przywrócenie dawnych wartości tego obiektu, przy jednoczesnym zaspokojeniu współczesnych potrzeb dotyczących funkcji, wynikających z jego rangi i położenia. Rewitalizacja zieleńca w miarę możliwości i współczesnych uwarunkowań, powinna nawiązywać do formy założenia ogrodowego
z 1901 roku.


Proponowane funkcje i program użytkowy do uwzględnienia w koncepcji:

1. FUKCJA REKREACYJNA

  • głównie wypoczynek bierny: spacery, wypoczynek na trawie;

2. FUNKCJA REPREZENTACYJNA

  • położenie zieleńca w centrum aglomeracji miejskiej, w sąsiedztwie siedziby Rady Miasta Gdańska;

3. FUNKCJA KULTURALNA

  • możliwość organizowania kameralnych koncertów, wystaw, spotkań literackich itp.,
  • muzykowanie indywidualne,
  • spotkania okolicznościowe władz Miasta z zaproszonymi gośćmi oraz spotkania rodzinne, związane z ceremoniami ślubnymi,
  • wprowadzenie interaktywnych rzeźb o tematyce muzycznej;

4. FUNKCJA OZDOBNA

  • poprzez przywrócenie dawnej świetności tego terenu, historycznego przebiegu dróg, basenu ogrodowego, parterów kwiatowych, odpowiednio skomponowanej zieleni ozdobnej oraz estetycznych i stylowych elementów wyposażenia, iluminacji.


Rozważane są przy tym dwa warianty:

Wariant I
– zachowanie terenu Rady Miasta z parkingami, jako wydzielonego ogrodzeniem terenu, w dotychczasowym miejscu, z przeznaczeniem pod zieleń ogólnodostępną tylko terenu od strony ul. Hucisko (tak jak obecnie), z przywróceniem na tym fragmencie terenu, historycznego przebiegu dróg, basenu ogrodowego i parterów kwiatowych. Rozwiązania przyjęte w opracowaniu z 1997r. (przedstawione poniżej), odbiegają od pierwotnego założenia ogrodowego z 1901 roku.

Powiększenie...

Powiększenie...

Wariant II
– budowa parkingu podziemnego, włączenie części lub całości terenu zajętego obecnie na potrzeby Rady Miasta i Urzędu Miejskiego do części ogólnodostępnej parku i powrót do jego historycznej postaci, w dostosowaniu do współczesnych potrzeb.

Powiększenie...

Powiększenie...

W obu wariantach cały teren zostanie wygrodzony stylowym ogrodzeniem wg projektu z 1997r. i udostępniany tylko w porze dziennej. Planowane jest też wykorzystanie dla potrzeb gastronomicznych odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeń, znajdujących się w siedzibie Rady Miasta, w połączeniu z tarasem i ozdobną częścią parku. Na terenie zieleńca ma również powstać altana na 50-100 osób, jako miejsce dla imprez kulturalnych.

Opracowana wariantowa koncepcja programowo-przestrzenna odpowie na pytanie, dotyczące szacunkowych kosztów robót rewaloryzacji zieleńca oraz pozwoli dokonać wyboru wariantu
i rozwiązań do dalszego projektowania a w dalszej kolejności do realizacji.

Opracowanie koncepcji nie zamyka możliwości dalszych dyskusji nad ostateczną postacią tego obiektu zieleni miejskiej.

Szanownych Państwa prosimy o zapoznanie się i ocenę powyższych propozycji zagospodarowania. Czekamy na sugestie i uwagi, prosimy o przesyłanie ich na adres: info@zdiz.gda.pl

Źródło: www.gdansk.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter