agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w marcu
1 marca 2009 roku

plany-zagospodarowaniaPoniżej przedstawiam ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o dyskusjach publicznych na temat następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Śródmieście rejon Stoczni Północnej,
Śródmieście rejon ulic Mieszczańskiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ,
Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej,
Brętowo rejon ulicy Dolne Migowo odcinek południowy,
Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej,
Osowa rejon ulicy Balcerskiego,
Kokoszki Przemysłowe pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową
.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Śródmieście rejon Stoczni Północnej
(uchwała nr XXIV/703/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – drogą dojazdową i terenem stadionu Polonia; od północnego wschodu – wewnętrzną drogą na terenie stoczni; od południowego wschodu – drogą do Straży Pożarnej; od zachodu – ulicą Marynarki Polskiej.

2.    Śródmieście rejon ulic Mieszczańskiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ
(uchwała nr XXIII/612/08 RMG z dn. 29.05.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Ławniczą; od północy – ulica Długi Targ; od wschodu – ulicą Mieszczańską, od południa – ulicą Ogarną

3.    Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi czerwonej
(uchwała nr XXII/590/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar zlokalizowany w północnej części Gdańska w dzielnicy Zaspa, pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Skarżyńskiego oraz torami kolejowymi. Od północy obszar planu sąsiaduje z wielorodzinną zabudową osiedla Zaspa.

4.    Brętowo rejon ulicy Dolne Migowo odcinek południowy
(uchwała nr XXIV/698/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – terenem zielonym nieurządzonym; od wschodu – osiedlem mieszkaniowym „Morena” oraz terenem szkoły; od południa – terenami zielonymi nieurządzonymi i leśnymi oraz ogrodów działkowych; od zachodu – dawnym terenem kolejowym.

5.    Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej
(uchwała nr XXIV/694/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II; od wschodu – ulicą Wielkopolską; od południa – Potokiem Oruńskim; od zachodu – projektowaną ulicą tzw. Nową Zakoniczyńską.

6.    Kokoszki Przemysłowe pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową
(uchwała nr XXIV/697/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – odcinkiem ulicy Budowlanych; od zachodu – odcinkiem ulicy Stokłosy; od południa – terenami kolejowymi; od wschodu – zbiornikiem wodnym.

7.    Osowa rejon ulicy Balcerskiego
(uchwała nr XXII/593/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: ulicą Balcerskiego, Niedziałkowskiego, dojazdową i zabudową mieszkaniowo – usługową

w dniach od 3 marca do  31 marca  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu  —  dzień  —  godzina
Śródmieście rejon Stoczni Północnej  —  05.03.2009 r.  —  1700
Śródmieście rejon ulic Mieszczańskiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ  —  05.03.2009 r.  —  1700
Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej  —  06.03.2009 r.  —  1700
Brętowo rejon ulicy Dolne Migowo odcinek południowy  —  16.03.2009 r.  —  1700
Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej  —  17.03.2009 r.  —  1700
Osowa rejon ulicy Balcerskiego  —  18.03.2009 r.  —  1700
Kokoszki Przemysłowe pomiędzy ulicą Budowlanych a linią kolejową  —  18.03.2009 r.  —  1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter