agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

26.02.2009 – Sesja Rady Miasta Gdańska
19 lutego 2009 roku

Obrady XXXIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 lutego 2009 r. (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie sesji,
  • zatwierdzenie porządku obrad,

2. Komunikaty:

  • Prezydium i Komisji Rady Miasta,
  • Prezydenta Miasta,

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Apel Rady Miasta Gdańska w sprawie przebiegu drogi S 6 na terenie Miasta Gdańska.

5. Uchwały w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1006)
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki Zachód rejon ulicy Przywidzkiej w mieście Gdańsku (druk 916)
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy IV w mieście Gdańsku (druk 995)
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Nadmorskiej w mieście Gdańsku (druk 996)
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – stadion w mieście Gdańsku (druk 997)
6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ul. Topolowej w mieście Gdańsku (druk 970)
7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej – przy lesie w mieście Gdańsku (druk 971)
8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku (druk 972)
9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulic Górka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 973)
10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6 w mieście Gdańsku (druk 999)
11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Grodzisko rejon ulicy 3-go Maja nr 9A w mieście Gdańsku (druk 1000)
12) zmiany uchwały nr XXVIII/771/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulicy Chełmińskiej w mieście Gdańsku (druk 998)
13) nadania nowej nazwy ulicy (druk 992)
14) nadania nowej nazwy ulicy (druk 993)
15) nadania nowej nazwy ulicy (druk 994)
16) zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2009 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 969)
17) nadania imienia „Jana Brzechwy” Szkole Podstawowej Nr 84 w Gdańsku przy ul. Otomińskiej 72 (druk 974)
18) nadania imienia „Jana Heweliusza” Szkole Podstawowej Nr 55 w Gdańsku przy ul. Wolności 6 A (druk 975)
19) przejęcia przez Miasto Gdańsk od Gminy Kolbudy, Miasta Pruszcz Gdański i Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu dzieci zamieszkujących w Gminie Kolbudy, Mieście Pruszcz Gdański i Mieście Sopot do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni (druk 978)
20) zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 981)
21) zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 982)
22) zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego przy ul. Powstańców
Warszawskich 25 w Gdańsku (druk 983)
23) zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku (druk 984)
24) zamiaru likwidacji X Liceum Profilowanego przy Al. Grunwaldzkiej 238 B w Gdańsku (druk 985)
25) zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku (druk 986)
26) zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego przy ul. Kołobrzeskiej 77 w Gdańsku (druk 987)
27) zamiaru likwidacji XIX Liceum Profilowanego przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku (druk 988)
28) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 989)
29) zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 13 przy ul. Mikołaja Reja 25 w Gdańsku (druk 990)
30) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 15 przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku (druk 991)
31) o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej nr 22 w Gdańsku, przy ul. Sucha 29 (druk 976)
32) o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 14 w Gdańsku, przy ul. Dworskiej 34 (druk 979)
33) zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku (druk 980)
34) zmiany Uchwały Nr LII/1783/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2006 – 2009 (druk 967)
35) zmiany uchwały Nr XXXII/904/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku (druk 1001)
36) zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2008 (druk 1004)
37) zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2008 (druk 1005)
38) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XVII/401/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Navo Investment sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na używanie nazwy miasta Gdańska w znaku towarowym (druk 968)
39) udzielenia w roku 2009 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 977)
40) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na odbudowę i rewitalizację Kościoła Św. Jana w Gdańsku (druk 1003)
41) przyjęcia nowych założeń polityki parkingowej w Gdańsku – Śródmieściu (druk 1002)

6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7. Wnioski, oświadczenia osobiste.

8. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter