agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Tramwaj Nowa Łódzka – konsultacje rozwiązań komunikacyjnych
5 lutego 2009 roku

Udrożnienie układu komunikacyjnego w dzielnicy Gdańsk-Południe jest jednym z priorytetów władz Miasta Gdańska. Planiści miejscy proponują, aby główne kierunki rozwoju układu drogowego w dzielnicy Gdańsk-Południe umożliwiały realizację tras alternatywnych łączących tę dzielnicę z pozostałymi. Planowane przedsięwzięcie jest fragmentem rozbudowy układu drogowego zapewniającego dostęp do północnych dzielnic Gdańska z ominięciem Śródmieścia.
Obecnie trwają prace nad wielobranżową koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy nowej linii tramwajowej (od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do pętli „Nowa Łódzka”) wraz z budową ul. Nowej Łódzkiej (nazwa robocza) w dzielnicy Gdańsk-Południe.

Przy planowaniu inwestycji – zwłaszcza tych rozmiarów – ważne jest wcześniejsze poznanie opinii mieszkańców dzielnic. Na tej stronie przedstawione zostały trzy warianty przebiegu ul. Nowej Łódzkiej wraz z linią tramwajową.
Opinie oraz uwagi na temat proponowanych przebiegów lnii tramwajowej wraz z ulicą Nową Łódzką prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mail:
droga@gdansk.gda.pl do 8 lutego 2009 r. Wszystkie głosy będą cennymi wskazówkami przy wyborze ostatecznego rozwiązania.
Wstępna ocena wpływu inwestycji na środowisko powstanie już w marcu 2009r. Będzie zawierała zestawienie opinii i uwag mieszkańców na temat trzech zaprezentowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej wraz z ul. Nową Łódzką i zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gdansk.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter