agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w styczniu
16 stycznia 2009 roku

plany_zagosp

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Olszynka Zachód
(uchwała nr XXII/592/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Opływem Motławy; od wschodu – ulicą Łanową; od południa – linią kolejową prowadzącą do Portu Północnego i do rafinerii Grupy Lotos; od zachodu – rzeką Motławą.

2.    Chełm rejon ulicy Jabłońskiego 28
(uchwała nr XXI/563/08 RMG z dn. 27.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar ograniczony: od północy i wschodu – zabudową wielorodzinną Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” przy ulicy Jabłońskiego; od południa – zabudową mieszkaniową szeregową przy ulicy Hebanowskiego; od zachodu – zabudową mieszkaniowa szeregową przy ulicy Jabłońskiego.

3.    Jasień rejon ulicy Orzechowej
(uchwała nr XXIV/693/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w dzielnicy Jasień pomiędzy ulicami: Orzechową, Armii Krajowej, Źródlaną i Leszczynową.

w dniach od 2 stycznia  do  30 stycznia  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Olszynka Zachód – 19.01.2009, godz. 17.00
2. Chełm rejon ulicy Jabłońskiego 28 – 20.01.2009, godz. 17.00
3. Jasień rejon ulicy Orzechowej – 20.01.2009, godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter