agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Terminarz GPKM III
29 grudnia 2008 roku

Poniżej przedstawiam krótką informację na temat terminarza Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej III.

GDAŃSKI  PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  obejmuje kompleks prac przygotowawczych  i  projektowo-wykonawczych dla rozwoju i zapewnienia atrakcyjności przewozów miejskiego transportu zbiorowego.

W czerwcu br. zakończono II etap GPKM o wartości ponad 240 mln zł, w tym zakupy nowego taboru autobusowego i tramwajowego za ok. 50 mln zł. Uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  80 mln zł.
Zrealizowano 24 kontrakty,  przebudowano ok. 20 km torów, wybudowano nową linię tramwajową na Chełm długości 3 km. Wybudowano nową stację transformatorowo-prostownikową, przebudowano ok. 20 km linii energetycznych, 55 przystanków pasażerskich, 35 przejazdów  i  41 przejść dla pieszych przez torowiska. Ponadto szereg innych robót powiązanych.

W kolejnej edycji GPKM III  przewiduje się kontynuację modernizacji torowisk i  trakcji energetycznych dla dalszych 32 km toru pojedynczego, budowę dwóch nowych linii tramwajowych o długości 6km, czyli 12 km toru pojedynczego. Budowę nowych stacji energetycznych, modernizację linii zasilających. Planuje się modernizację zajezdni tramwajowej oraz zakupy do 40 szt nowych składów tramwajowych.

Wartość łączna planowanych zamierzeń to ok. 875 mln zł,  z tego część GPKM IIIA o wartości ok. 670 mln  już rozpoczęto,  wykonując do sierpnia bieżącego roku przebudowę torowisk w Al. Hallera na odc.  Mickiewicza-Kliniczna. Całość  etapu IIIA , w tym jedną nową  linię tramwajową, przewidziano wykonać do  Euro 2012. Terminową realizację warunkują: zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków  Unii Europejskiej, jak również dalsze usprawnienie krajowych procedur inwestycyjnych. Aktualnie prowadzone są prace projektowe:
– Koncepcja i projekt dla Linii Witosa- Nowa Łódzka – termin zakończenia 09.2009
– Koncepcja Linii Siedlce – Myśliwska – termin opracowania 03.2009
W trakcie zamówień  są projekty modernizacyjne torowisk. Rozpoczęcie robót przewidywane jest następująco:  od III kw 2009 pierwsze kontrakty modernizacyjne; od IV kw 2009 rozpoczęcie Linii do Nowej Łódzkiej

Janusz Łagowski
Zastępca Dyrektora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdańskaKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter