agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Co z wyjazdem z ul. Szymanowskiego na ul. Grunwaldzką?
18 grudnia 2008 roku

Trwają prace projektowe dotyczące rozwiązań w układzie drogowym wokół dawnych koszar we Wrzeszczu. Zarząd Dróg i Zieleni nie uzgodnił jeszcze żadnego rozwiązania. Propozycje konsultowane są między innymi z Radą Osiedla Strzyża. Wraz z radnymi Maciejem Krupą i Piotrem Skibą złożyłam zapytanie w sprawie planowanej budowy lewoskrętu z ulicy Szymanowskiego w ulicę Grunwaldzką w stronę Sopotu. Poniżej odpowiedź.

_____________________________________________

Szanowni Państwo
Agnieszka Owczarczak
Maciej Krupa
Piotr Skiba
Radni Miasta Gdańska

Szanowni Państwo, odpowiadając na zapytanie nr 128/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie przebudowy skrzyżowania Grunwaldzka – Szymanowskiego w sposób zapewniający możliwość wyjazdu z ulicy Szymanowskiego w kierunku Gdyni informuję co następuje.

Problem obsługi komunikacyjnej osiedla firmy HOSSA projektowanego na terenie dawnych koszar w Gdańsku Wrzeszczu był przedmiotem wielu analiz i dyskusji w gronie instytucji zajmujących się problematyką inżynierii ruchu. Jednym z wniosków z nich płynących jest konieczność wykonania dodatkowego przebicia umożliwiającego zarówno wyjazd z rejonu przyszłego osiedla w kierunku Gdyni jak również wjazd na ten teren z kierunku Śródmieścia Gdańska. Informuję jednocześnie, że przyszła budowa Trasy Słowackiego nie przyniesie istotnego wzrostu przepustowości na relacjach skrętu w lewo z ul. Słowackiego oraz wjazdu w tą ulicę z kierunku Centrum. W związku z tym brak alternatywnego połączenia terenu dawnych koszar z ul. Grunwaldzką zapewniających obsługę wymienionych na wstępie relacji musiałby skutkować przeniesieniem się ruchu na inne ciągi komunikacyjne. Należy przypuszczać, że większość ciężaru związanego z tym ruchem przejęłyby ulice znajdujące się w obrębie osiedla Strzyża lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (ul. Chrzanowskiego, ul. Chopina, ul. Wojska Polskiego, ul. Abrahama).

Biorąc pod uwagę powyższe opracowano wariant, jak się wydaje, najbardziej optymalny z punktu widzenia przepustowości i płynności ruchu na ul. Grunwaldzkiej, zarówno w kontekście obsługi ruchu samochodowego, jak również tramwajowego. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie relacji wjazdowej na osiedle i wyjazdowej w kierunku Gdyni na dwa odrębne skrzyżowania. Rozwiązanie takie pozwala na obu tych skrzyżowaniach, które niewątpliwie musiałyby zostać wyposażone w sygnalizacje świetlne, zapewnienie dużo dłuższego czasu wyświetlania sygnału zielonego dla ul. Grunwaldzkiej niż w przypadku skomasowania tych relacji w jednej lokalizacji. To z kolei decyduje o przepustowości Głównego Ciągu. Natomiast wybór skrzyżowania z ul. Szymanowskiego jako miejsca umożliwiającego wyjazd w kierunku Gdyni podyktowany był analizą układów koordynacji sygnalizacji świetlnych na tym fragmencie ul. Grunwaldzkiej. Taka lokalizacja zapewnia płynny przejazd zarówno pojazdów jak również tramwajów pomiędzy skrzyżowaniami Grunwaldzka – Słowackiego – Kościuszki i Grunwaldzka – Wojska Polskiego – Braci Lewoniewskich. Dodatkowo pozwala na wydzielenie dłuższego pasa dla skręcających w lewo na teren koszar co również ma istotne znaczenie w płynności ruchu na Ciągu Głównym (jak duży ma to wpływ na ruch widać na skrzyżowaniu Grunwaldzka – Wojska Polskiego w momencie nie mieszczenia się pojazdów skręcających w lewo z ul. Grunwaldzkiej w ul. Wojska Polskiego na pasie ruchu dla tej relacji).

Tym niemniej mając na względzie uwagi mieszkańców zgłoszone za pośrednictwem Rady Osiedla STRZYŻA, biuro projektowe obsługujące w tym temacie firmę HOSSA zostało zobligowane do sporządzenia dodatkowych analiz uwzględniających propozycje mieszkańców.

Po przedłożeniu ich i zweryfikowaniu przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zostaną podjęte ostateczne decyzje w kwestii obsługi komunikacyjnej przedmiotowego osiedla mieszkaniowego.

Z poważaniem:
Prezydent Miasta Gdańska
z up.
/-/ Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Do wiadomości:
1)    Referat Organizacyjno – Ekonomiczny
Wydział Kadr i Organizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2)    ZDiZ UD, UI a/aKomentarze

  1. edi68 napisał/a:

    Taki wyjazd jest absolutnie niezbędny! Mam nadzieję, że dojdzie on do realizacji!

  2. Agnieszka Owczarczak napisał/a:

    Tu zdania są mocno podzielone. Zobaczymy, jaki będzie wynik analiz.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter