agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Przedłużenie trasy kursowania linii tramwajowej nr 1
18 grudnia 2008 roku

tramwaj

Odpowiedź na interpelację w sprawie przedłużenia trasy kursowania linii tramwajowej nr 1. Mam nadzieję, iż zgodnie ze składanymi wcześniej obietnicami, wkrótce z Chełmu będzie można jeździć bez przesiadek.
________________________________________
ZTM-PP-5554-5556-….-08/AO, Gdańsk,    grudnia 2008 r.

Szanowna Pani Agnieszka Owczarczak
Radna Miasta Gdańska

Odpowiadając na Interpelację Nr 159/08 w sprawie przedłużenia linii tramwajowej  nr 1, informuję że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji stwierdzono:
Linia tramwajowa nr 1 została uruchomiona w dniu 19 grudnia 2007 roku. Obecna trasa tej linii z Centrum do pętli Chełm-Witosa zapewnia sprawny, bezpośredni i szybki dojazd z dzielnicy Chełm do znajdujących się w Centrum Miasta urzędów oraz infrastruktury handlowej. Ważnym też jest fakt, że linia ta praktycznie przez cały dzień kursuje z częstotliwością 5-10 minut.
Uruchomienie nowego połączenia z pętli Chełm-Witosa jest cały czas rozważane. Analizowane są dwa warianty. Pierwszym jest wydłużenie trasy „jedynki”. Drugim zaś, jest przedłużenie linii tramwajowej nr 6. Pragnę też zaznaczyć, że podstawowym kierunkiem w jakim będzie kierowane połączenie z Chełmy będzie dzielnica Wrzeszcz i Oliwa ulicą Zwycięstwa i Grunwaldzką. W toku prowadzonych analiz okazało się, ze najbardziej korzystnym wariantem jest wydłużenie trasy linii 6.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, to jest wprowadzeniu dwóch linii na odcinku Centrum – Chełm-Witosa, znacząco poprawi się skomunikowanie dzielnicy Chełm z innymi obszarami miasta. Jednocześnie zostanie zachowana wysoka częstotliwość kursowania tramwajów na tym odcinku.
Wagony tramwajowe N8C, dostarczane obecnie do Gdańska, nie posiadają odpowiednich parametrów technicznych. Brak obniżonej podłogi w środkowym członie, oraz niedostateczna ilość drzwi znacząco wpływają na komfort jazdy na charakteryzującym się największymi napełnieniami pasażerskimi, odcinek Dworzec Główny – Wrzeszcz. Na tym odcinku następuje znaczna i częsta wymiana pasażerów. Brak wspomnianej dostatecznej liczby drzwi powoduje, że kumulacja pasażerów odbywa się w pierwszym i trzecim członie, przy jednoczesnym utrudnieniu dostępu do członu środkowego. Powoduje to wydłużenie czasu postoju tramwaju na przystankach z uwagi na wsiadanie i wysiadanie pasażerów. Nie bez znaczenia jest też fakt, ze taka sytuacja jest odczuwana przez pasażerów jako znaczny dyskomfort i utrudnianie podróży.
W dniu 4 grudnia br. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wystąpił pisemnie (ZTM-PP-5550-5660-202-08/TR) do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku z zapytaniem o powody opóźnień oraz planowany termin dostarczenia do Gdańska zmodernizowanych w firmie Modertrans wagonów N8C.
Pragnę zapewnić Pana, że wprowadzenie połączenia Chełmu z Dworcem Głównym PKP i dalej z Wrzeszczem jest priorytetową zmianą w sieci komunikacji tramwajowej, i zostanie ona wprowadzona po spełnieniu uwarunkowań przedstawionych powyżej.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
/-/ Maciej Lisicki

Do wiadomości:
1.    Biuro Rady Miasta Gdańska
2.    Referat Systemu Jakości Urzędu Miejskiego w Gdańsku
3.    Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w GdańskuKomentarze

  1. Sinem napisał/a:

    Witam,Sprawa jest do przemyślenia, aczeklwiok Zespf3ł jasno wyraził swoje stanowisko w uchwale w sprawie tramwajf3w podmiejskich. Takie działanie ze strony miasta jest moim zdaniem dowodem na to, że zespf3ł jest przez władze miasta traktowany jako listek figowy zasłaniający zarf3wno brak dialogu społecznego, jak i pogrążanie się transportu publicznego. Podobnie za arogancję uważam wprowadzenie letnich rozkładf3w jazdy i likwidację piątki bez choćby prf3by przedyskutowania tej kwestii z zespołem. A sądzę, że mielibyśmy kilka wartościowych pomysłf3w. Jak widać jednak Zarząd Drf3g i Transportu wie lepiej czego efekty codziennie doświadczamy prf3bując przemieszczać się po Łodzi.Jeśli podejmiemy się jakiejś zorganizowanej akcji w sprawie tramwajf3w podmiejskich, to pozwolę sobie skontaktować się z Panem.Pozdrawiam

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter