agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

18.12.2008 – Sesja Rady Miasta Gdańska
16 grudnia 2008 roku

rada_miastaObrady XXXI sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 18 grudnia 2008 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych.

4.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2009 rok (druk nr 895)
–    Stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2008 rok,
–    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
–    przedstawienie opinii Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdańska,
–    wystąpienia przedstawicieli Klubów radnych,
–    dyskusja,
–    ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
–    głosowanie.

5.    Uchwały w sprawie:
1)    Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2008 rok (druk nr  931)
2)    Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk nr 929)
3)    Określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2009 roku (druk nr 930)
4)    Zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Prezydenta Miasta Gdańska poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp z o.o. w Gdańsku (druk nr 933)
5)    Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 (druk nr 932)
6)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk nr 926)
7)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ul. Kartuskiej i ul. Seweryna Goszczyńskiego w mieście Gdańsku (druk nr 914)
8)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SIEDLCE II rejon ulic Malczewskiego, gen. Stefana Grota-Roweckiego i Bystrzyckiej w mieście Gdańsku (druk nr 917)
9)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego w mieście Gdańsku (druk nr 915)
10)     nadania nowej nazwy ulicy (druk nr 927)
11)     wzniesienia pomnika Kindertransportów (druk nr 928)
12)     określenia przypadków odstąpienia do żądania zwrotu bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (druk nr 918)
13)     przystąpienia do sporządzenia strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (druk nr 919)
14)     przyjęcia „Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Łagodzenia jej skutków na 2009 rok” (druk nr 924)
15)     nadania statutu Gdańskim Domom dla Dzieci, placówce socjalizacyjnej w Gdańsku, przy u. Brzegi 55 (druk nr 925)
16)     trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gdańska (druk nr 923)
17)     Zmiany uchwały o wprowadzeniu zasad ustalania odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gdańsk (druk nr 922)
18)     Nadania imienia „Marii Skłodowskiej-Curie” Gimnazjum Nr 12 w Gdańsku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 (druk nr 921)
19)     Przekazania zadań w zakresie obsługi administracyjno-finansowej jednostce budżetowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk (druk nr 920)

6.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

8.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter