agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Remont placu zabaw przy ul. Bora-Komorowskiego, wymiana nawierzchni chodników
9 grudnia 2008 roku

Poniżej przedstawiam odpowiedź na kolejną moją interpelację w sprawie remontu placu zabaw przy ul. Bora-Komorowskiego w Oliwie oraz w sprawie wymiany nawierzchni chodników przy ulicach Słowiańskiej, Beniowskiego, Bora-Komorowskiego. Bardzo się cieszę, że tym razem odpowiedź Prezydenta jest pozytywna i mam nadzieję, że plac zabaw uda się zrobić już na wiosnę.
_________________________________
ZDiZ-UU/31619/2008/W.Sz.      Gdańsk ……grudzień 2008r.

Pani Agnieszka Owczarczak
Radna Miasta Gdańska

W odpowiedzi na Interpelację Nr 160/08 z dnia 20.11.2008r. w sprawie remontu chodników wzdłuż ulic: Słowiańska, Beniowskiego i Bora-Komorowskiego informuję, iż z uwagi na znaczny zakres robót, ( łączna długość chodników wymagających naprawy o różnym zakresie rzeczowym na ww. ulicach wynosi 2360mb ) w kontekście potrzeb remontowych ulic o podstawowym znaczeniu komunikacyjnym i ograniczonych środkach finansowych, naprawy nawierzchni chodników zostaną podzielona na etapy realizacyjne w kolejnych latach budżetowych.

W 2009 roku zostanie wykonany remont nawierzchni chodników w ciągu ulic: Słowiańska i Beniowskiego.

Naprawa nawierzchni chodników na ul. Bora-Komorowskiego będzie realizowana po 2009 roku w kolejnych latach w zakresie adekwatnym do wielkości środków finansowych jakie Miasto może przeznaczyć na remonty ulic.

Do czasu wykonania modernizacji nawierzchni chodników w układzie docelowym staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg będą wykonywane bieżące naprawy nawierzchni , łagodzące występujące niedogodności komunikacyjne wynikające z ich stanu technicznego.

Odnosząc się do wniosku o wykonanie remontu placu zabaw przy ul. Bora-Komorowskiego informuję ,iż poleciłem Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych wykonanie w 2009r. remontu urządzeń zabawowych na przedmiotowym placu.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
/-/ Maciej Lisicki

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Gdańsku – Referat Organizacji i Systemu Jakości
1. Biuro Rady Miasta Gdańska
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
3. Gdański Zarząd Nieruchomości KomunalnychKomentarze

  1. Ania napisał/a:

    plac teraz stoi pusty, czy są jakieś plany z nim związane?

  2. Agnieszka Owczarczak napisał/a:

    Na razie nie ma planów. Gdyby znalazła się grupa osób/stowarzyszenie chętne do zlokalizowania w tym miejscu placu zabaw, to co roku miasto organizuje konkurs i przyznaje organizacjom środki finansowe na budowę placów zabaw.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter