agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

GDAŃSKA CHOINKA – konkurs dla domów dziecka i rodzin zastępczych
20 listopada 2008 roku

Rada Miasta Gdańska ogłasza konkurs GDAŃSKA CHOINKA na makietę choinki przeznaczony dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Zasady konkursu:

1. Konkurs organizowany przez Radę Miasta Gdańska ma na celu propagowanie gdańskich symboli w świątecznej oprawie oraz zachęcenie dzieci z  gdańskich domów dziecka do aktywności związanej z miastem, w którym mieszkają, zorganizowanie wystawy choinek w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dzieci z gdańskich domów dziecka i rodzin zastępczych.

2. Każda placówka może złożyć dowolną ilość prac do siedziby Rady Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, 80-853 – w dniu 15 grudnia 2008 r., w godz. 08:00-15:00, w pok. 121.

3. Praca przestrzenna, wielkość od 50 do 150 cm, wykonana dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów, dekoracja powinna posiadać gdańskie elementy.

4. Praca powinna być opatrzona godłem. Do pracy, w zamkniętej kopercie,  musi być dołączona informacja o autorach i opiekunach z pełnymi danymi adresowymi i telefonicznymi.

5. Laureaci konkursu wysyłając swoje zgłoszenie wyrażają zgodę na publikowanie fotografii gdańskiej choinki oraz przetwarzanie ich do celów promocyjnych Rady Miasta Gdańska.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród  oraz w celu promocji przedsięwzięcia.

6. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są nieodwołalne. Posiedzenia komisji będą protokołowane.

7. Prace biorące udział w konkursie prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Nowym Ratuszu w dniach 18-29 grudnia 2008 r.

8. Otwarcie wystawy, które nastąpi 17 grudnia 2008 r. o godz. 17:00 w Sali Toastowej Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku, połączone będzie z uroczystym rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie o terminie wręczenia nagród.

9. Prace zostaną zwrócone autorom po zakończeniu wystawy.

UWAGA!
W przypadku wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić forumularz i do 8 grudnia 2008 r. przesłać na adres:
Rada Miasta Gdańska
„Gdańska Choinka”
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
lub mailem: konkurs@gdansk.gda.pl wpisując w temacie „Gdańska Choinka”
Koordynatorem konkursu jest p. Arleta Żuk (tel. 058 323 70 29).Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter