agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

30.10.2008 – Sesja Rady Miasta Gdańska
27 października 2008 roku

Zapraszamy na  obrady XXIX sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 30 października 2008 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 12.45 – 14.15) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,

z następującym porządkiem obrad:

1.          Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.      Oświadczenia Klubów Radnych

4.      Uchwały w sprawie:

1)              Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2008 rok (druk 877)
2)              Zmiany uchwały w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska w 2008 roku (druk 878)
3)              Ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (druk 855)
4)              Określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 850)
5)              Zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gdańska (druk 852)
6)              Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 851)
7)              Zmiany uchwały Nr IV/20/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 853)
8)              Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 854)
9)              Ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdańska (druk 840)
10)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo obszar przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej 110kV w mieście Gdańsku (druk 876)
11)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon zespołu Młyna XV w mieście Gdańsku (druk 869)
12)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej w mieście Gdańsku (druk 868)
13)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Pocysterskiego II w mieście Gdańsku (druk 872)
14)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Łostowicki – część zachodnia w mieście Gdańsku (druk 848)
15)         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Jutrzenki i Wodnika w mieście Gdańsku (druk 858)
16)         O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny w mieście Gdańsku (druk 857)
17)         O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko, rejon ul. Lubelskiej 3A w mieście Gdańsku (druk 847)
18)         O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolne Miasta – Bastion Miś w mieście Gdańsku (druk 844)
19)         Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Olszynka, ul. Zawodzie, działka 163 (druk 875)
20)         Nadania nowej nazwy ulicy (druk 859)
21)         Nadania nowej nazwy ulicy (druk 860)
22)         Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 873)
23)         Ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2008 roku dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku oraz wyrażenia woli udzielania pożyczki (druk 866)
24)         Powołania miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdańska Galeria Miejska oraz nadania statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały (druk 871)
25)         Zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena (druk 862)
26)         Przystąpienia Gminy Miasta Gdańska do fundacji Baltic Development Forum (druk 867)
27)         Ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej w 2008 roku Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (druk 846)
28)         Zmieniająca uchwałę Nr XIV/459/03 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przeciwdziałania samowolnym zajęciom wolnych lokali wchodzących w skład zasobu gminy (druk 849)
29)         Określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Gdańska (druk 861)
30)         Ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2009 nowych licencji na wykonywanie taksówką transportu drogowego na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska (druk 845)
31)         Poręczenia zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną  Sp. Z o.o. w Gdańsku (druk 879)
32)         Zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejskiego programu Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2010 (druk 856)
33)         Zmiany uchwały Nr XIX/469/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku (druk 870)
34)         Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008” (druk 880)
35)         Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2008 rok (druk 882)
36)         Udzielenia dotacji samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku (druk 881)
37)         Przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2009 rok” (druk 874)
38)         Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Gdańsk (druk 865)
39)         Przekazania zadań w zakresie obsługi administracyjno-finansowej jednostce budżetowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk (druk 863)
40)         Zatwierdzenia projektu o nazwie „Przedsiębiorczość, informatyka i matematyka – tu rozwiniesz swoje umiejętności dla lepszej przyszłości”, współfinansowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 864)
41)         Zatwierdzenia projektu o nazwie „Popołudnie w niezapominajce” współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 843)
42)         Zatwierdzenia projektu o nazwie „Otwieramy przed dziećmi świat wielkich możliwości”, współfinansowanego w ramach poddziałania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 842)
43)         Zatwierdzenia projektu o nazwie „Jesteśmy blisko ciebie”, współfinansowanego w ramach poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i budżetu państwa (druk 841)

5.      Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
6.      Wnioski, oświadczenia osobiste.
7.      Zakończenie obrad.Komentarze

 1. Magda napisał/a:

  Awesome you should think of soimhteng like that

 2. http://lapiluleduweekend.men/ napisał/a:

  Jeg har sett filmen, og ikke klart Ã¥ ha noen mening om annet enn at nÃ¥r idretten gÃ¥r inn, gÃ¥r Ã¥penbart humoren ut. Noe ogsÃ¥ bloggposten din understøtter, bÃ¥de i innhold og form, forsÃ¥vidt (hvis du skjønner hva jeg mener – det var sÃ¥ klokt sagt av meg at jeg ble rent forvirret).PS: Kommentarfeltet i sÃ¥nne poster blir sÃ¥ mye morsommere med indignerte viktiganonymer, altsÃ¥! Hoho! :D

 3. http://www./ napisał/a:

  In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 4. http://www./ napisał/a:

  I think this post has to be my all time favorite!!!I have referred to it often to give that boost when things have been hard (especially when deciding to get rid of certain items).It has been a long, hard struggle but we are starting to see the light at the end of the tunnel.

 5. kfz haftpflicht regress fahrer napisał/a:

  I love the beauty we can see in our children! Thanks for the reminder that they are on their own spiritual journeys as well. My son is so happy, sometimes I wonder if he’ll lose something beautiful if we defeat his autism…Yet I chose to believe instead he will be better able to share his happiness with those around him as he grows socially!I love the Son-Rise Program and how it helps us embrace challenges, redefine our experiences and create opportunities and gratitude where it is much needed. So glad we’ve met along this journey <3Thanks for sharing, fellow Mommy! Happiness RULES!!!!

 6. http://www./ napisał/a:

  Third Flower…My wife and i are actually now delighted that Albert could execute his scientific tests thanks to the tips he had by means of your web content. It can be once in a while perplexing to just usually be giving freely ways which a number of people might ha…

 7. baufinanzierungsrechner napisał/a:

  Karen…Your holiday decor at the front entrance looks beautiful day and night. Thanks for all the beautiful photos. I pinned the one with the open fire.xo, Rosemary

 8. cheap auto ins Buffalo, NY napisał/a:

  Privatization of our gas utility has been problematic. Eg, some people (many are elderly) signed fixed-rate contracts for gas and are now paying 50%, or more, than the market rate. Mainly, they were taken advantage of by aggressive marketing, opacity, and the fine print in their contracts.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter