agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w listopadzie
23 października 2008 roku

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Wrzeszcz Dolny rejon ulic T.Kościuszki, Bolesława Chrobrego i Alei Legionów
(uchwała nr XV/359/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą T. Kościuszki; od zachodu – aleją Legionów; od wschodu – zabudową pierzejową wzdłuż wschodniej strony ulicy Bolesława Chrobrego; od południa – placem Ks. B. Komorowskiego.

2.    Wrzeszcz osiedle Strzyża część południowa
(uchwała nr XV/358/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar zlokalizowany na północ od ulicy J. Słowackiego pomiędzy ulicami K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, M. Gomółki oraz K. Arciszewskiego wraz z kościołem p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz nieczynnym cmentarzem.

3.    Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego
(uchwała nr XXI/561/08 RMG z dn. 27.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Wita Stwosza, od południa –  ulicą Bażyńskiego; od zachodu – Halą Olivia i terenami niezagospodarowanymi; od północy – terenami zabudowy mieszkaniowej.

4.    Łostowice Centrum
(uchwała nr VII/114/07 RMG z dn. 26.02.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą tzw. Nową Świętokrzyską i pasem terenu przyległym do tej ulicy; od północy – ulicą Świętokrzyską oraz fragmentem Potoku Oruńskiego; od wschodu – ulicą Niepołomicką; od zachodu – Potokiem Kowalskim i fragmentem ulicy Świętokrzyskiej.

5.    Ujeścisko rejon ulicy tzw. Nowej Łódzkiej
(uchwała nr XVII/393/07 RMG z dn. 29.11.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą tzw. Nową Warszawską; od wschodu – ulicą tzw. Nową Łódzką; od północnego zachodu – ulicą Warszawską oraz fragmentem terenu  w rejonie ulic Kieleckiej i Zakoniczyńskiej.

6.    Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Marcowej i Wiosennej
(uchwała nr XX/486/08 RMG z dn. 28.02.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – odcinkiem ulicy Czerwcowej; od zachodu – fragmentem osiedla domów jednorodzinnych; od południa – odcinkiem ulicy Gostyńskiej; od wschodu – odcinkiem ulicy Otomińskiej.
7.    Port Północny I
(uchwała nr XLV/1556/05 RMG z dn. 24.11.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący część portu morskiego położoną między ulicą Mjr. H. Sucharskiego, a wodami Zatoki Gdańskiej, ograniczoną od wschodu granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny II.

8.    Letnica – stadion
(uchwała nr X/202/07 RMG z dn. 31.05.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Uczniowską; od zachodu – granicą terenów kolejowych; od południa – granicą terenów produkcyjno usługowych; od wschodu – ulicą Marynarki Polskiej z wyłączeniem terenów produkcyjno usługowych między ulicą Uczniowską, a ulicą Żaglową.

w dniach od 29 października  do  28 listopada  2008 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

DYSKUSJE PUBLICZNE nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Wrzeszcz Dolny rejon ulic T.Kościuszki, Bolesława Chrobrego i Alei Legionów – 13.11.2008 r., godz. 17.00
2. Wrzeszcz osiedle Strzyża część południowa – 19.11.2008 r., godz. 17.00
3. Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego – 20.11.2008 r., godz. 17.00
4. Łostowice Centrum – 24.11.2008 r., godz. 17.00
5. Ujeścisko rejon ulicy tzw. Nowej Łódzkiej – 24.11.2008 r., godz. 17.00
6. Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Marcowej i Wiosennej – 25.11.2008 r., godz. 17.00
7. Port Północny I – 26.11.2008 r., godz. 17.00
8. Letnica – stadion – 26.11.2008 r., godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2008 r.
Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

  1. Bogdan napisał/a:

    CDzy boisko i hala Gedanii będzie zlikwidowana?

  2. Agnieszka Owczarczak napisał/a:

    W projekcie planu zapisane jest utrzymanie funkcji sportowo-rekreacyjnej. Wpisane jest do planu pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i o ile dobrze pamiętam wskazana jest wręcz jego dokładna lokalizacja zgodna ze stanem obecnym. Plan dopuszcza rozbudowę obecnych obiektów sportowych oraz powstanie dodatkowych – np. hotelu.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter