agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w październiku
19 września 2008 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Siedlce rejon ulicy Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego
(uchwała nr XV/360/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – działkami o numerach 165, 169, 170,171, 210 i 212/2; od wschodu – działką nr 211/2 i ulicą Kartuską w jej historycznym przebiegu; od południa – ulicą Kartuską; od zachodu – ulicą kartuską w jej historycznym przebiegu i ulicą Seweryna Goszczyńskiego.

2.    Siedlce II rejon ulic Malczewskiego, gen. Stefana Grota Roweckiego i Bystrzyckiej
(uchwała nr XIV/340/07 RMG z dn. 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar ograniczony:  od północy – ulicą Malczewskiego; od wschodu – ulicą ge. Stefana Grota-Roweckiego; od południa – ulicą Bystrzycką i ulicą Popradzką; od zachodu – granicą nieruchomości Sióstr Pallotynek, położonej przy ulicy Malczewskiego 144.

3.    Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego
(uchwała nr XII/269/07 RMG z dn. 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzeniu planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Chrzanowskiego, od południa –  granicą projektowanego przebiegu ulicą Słowackiego i ulicą Partyzantów; od zachodu – zbiegiem istniejącej ulicy Słowackiego z projektowanym pasem drogowym tzw. ulicy Nowej Słowackiego; od wschodu – granicą projektowanego terenu usługowego pomiędzy ulicami Słowackiego, partyzantów i Obywatelską.

4.    Szadółki Zachód rejon ulicy Przywidzkiej
(uchwała nr XII/271/07 RMG z dn. 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony po zachodniej stronie ulicy Przywidzkiej na odcinku pomiędzy ulicą Jabłoniową i Potokiem Kozackim.

5.    rejon skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej
(uchwała nr XVII/395/07 z dn. 29.11.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – zabudową wielorodzinną przy ulicy Dąbrówki (Osiedle Ujeścisko I) i osiedlem zabudowy jednorodzinnej „Na Stoku”; od wschodu – Osiedlem Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”; od południa – doliną Potoku Oruńskiego; od zachodu – lasem wzdłuż ulicy Łódzkiej i zespołem zabudowy szeregowej przy ulicy Orląt Lwowskich.

w dniach od 30 września  do  28 października  2008 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Siedlce rejon ulicy Kartuskiej i ulicy Seweryna Goszczyńskiego   –  02.10.2008 r.  godz.  17.00
2. Siedlce II rejon ulic Malczewskiego, gen. Stefana Grota – Roweckiego i Bystrzyckiej  –  09.10.2008 r.  godz.  17.00
3. Szadółki Zachód rejon ulicy Przywidzkiej  –  09.10.2008 r.  godz.  17.00
4. rejon skrzyżowania ulic Łódzkiej i  Świętokrzyskiej  –  14.10.2008 r.  godz.  17.00
5. Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego  –  14.10.2008 r.  godz.  17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2008 r.
Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter