agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta
23 maja 2014 roku

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Projekt Strategii dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/strategia. Uwagi i sugestie odnośnie zapisów w dokumencie można zgłaszać w okresie 30-dniowych konsultacji społecznych, tj. od 14 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r., za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.

Formularz oraz regulamin konsultacji projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta dostępne są na stronie internetowej www.gdansk.pl/strategia.

Uwagi do dokumentu przesyłać można drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@gdansk.gda.pl lub składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w sali Zespołu Obsługi Mieszkańców Nr 3, stanowiska numer: 14 – 17 lub w pokoju 405 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

W konsultacjach uczestniczyć mogą:

  • mieszkańcy Miasta Gdańska tj. osoby, które posiadają zameldowanie w Gdańsku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące i najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończą 16 lat;
  • podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na obszarze Miasta Gdańska, w tym m.in.: przedsiębiorstwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze, instytucje publiczne.

Państwa głos jest ważny, dlatego też dodatkowo zachęcam do kontaktu z członkami Zespołu ds. konsultacji społecznych projektu dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta (regulamin wraz ze składem Zespołu dostępny jest na stronie www.gdansk.pl/strategia) w celu przekazywania ewentualnych opinii i spostrzeżeń.

Dokument Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta wskazuje ramowe zasady i długofalowe kierunki rozwoju Gdańska. W dalszej kolejności prace zogniskowane zostaną na opracowaniu Programów Operacyjnych, które wdrażać będą priorytety wyznaczone w dokumencie Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Programy Operacyjne, jako instrument realizacji Strategii, określać będą ramy realizacji przedsięwzięć, które prowadzić będą do podnoszenia konkurencyjności Gdańska oraz jakości życia jego mieszkańców.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter