agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konkurs p.t. „Najładniejsza Elewacja Roku 2013”
26 września 2013 roku

Prezydent Miasta Gdańska ogłosił konkurs na Najładniejszą Elewację 2013 roku.

Konkurs kierowany jest do Członków Wspólnot Mieszkaniowych, którzy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, przeprowadzili remont lub modernizację elewacji budynku w zakresie przynajmniej elewacji frontowej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie budynki:

  • wybudowane przed 27 maja 1990 roku;
  • usytuowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska;
  • stanowiące w całości własność osób fizycznych lub własność osób fizycznych oraz gminy.

Z udziału w Konkursie wyłączone są budynki stanowiące własność osób prawnych, w tym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz budynki których elewacje zostały wykonane z wykorzystaniem dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Pula Nagród wynosi 50 000 zł. brutto.

Zgłoszenie Konkursowe należy składać w terminie do dnia 03 lutego 2014r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. „NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU 2013”.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.gdansk.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter