agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Budżet Obywatelski 2014 uchwalony!
29 sierpnia 2013 roku

budzet obywatelskiW 2014 roku Gdańsk pierwszy raz w historii, w skali całego miasta, zaprosi gdańszczan do głosowania, na co chcieliby wydać pieniądze z budżetu. Rada Miasta Gdańska uchwaliła w dniu 29 sierpnia uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014”. Do rozdysponowania będzie 9 milionów złotych – po 1,5 mln  zł w każdym z sześciu okręgów konsultacyjnych, na które zostanie podzielone miasto. Projekty będzie można zgłaszać w sześciu kategoriach.

Po raz pierwszy w historii gdańskiej samorządności do głosowania zaproszone zostaną osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat. Mogą one także składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego.

 

ZAŁOŻENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014

W pilotażowym budżecie obywatelskim w 2014 roku do rozdysponowania przez gdańszczan przekazane zostanie 9 mln PLN (po 1,5 mln PLN  na każdy z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

– wiaty i otoczenie przystanków

– zmiany w organizacji ruchu

– bezpieczeństwo

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

– remont miejskiego obiektu użyteczności publicznej

KWOTA I TERMINY PRAC

– Wartość projektu nie może przekraczać brutto 500 tys. PLN.

– Przy szacowaniu skorzystaj z „Cennika miejskiego, ile kosztuje miasto?” www.gdansk.pl/cennik

– Wybrane projekty realizowane będą od marca do grudnia 2014 r., nie mogą przechodzić na kolejny rok.

– 9 mln PLN do rozdysponowania przez gdańszczan (po 1,5 mln PLN  na każdym z sześciu Okręgów Konsultacyjnych).


OKRĘGI KONSULTACYJNE

I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce

II –  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice

III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki

IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo

V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki


ZESPÓŁ KONSULTACYJNY

Zespół będzie liczył 21 osób, a w jego skład wejdą:

– sześciu Radnych Miasta Gdańska – wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska,

– sześciu Radnych Jednostek Pomocniczych wybranych w głosowaniu tajnym na ogólnym spotkaniu Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych w ramach Okręgu Konsultacyjnego (1 przedstawiciel na Okręg Konsultacyjny),

– czterech Przedstawicieli NGO wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych (GROP),

– pięciu urzędników po jednym przedstawicielu: Wydziału Finansowego, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Programów Rozwojowych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych. 


WNIOSKODAWCA

– Uprawnionymi do złożenia wniosku są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

– Wniosek musi być poparty podpisami 15. mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia.


TERMINY

4-22listopada  2013 r. zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do pilotażowego projektu.

25 listopada 2013 r. – 17 stycznia 2014 r. weryfikacja propozycji przez Zespół Konsultacyjny.

10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami.

25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów.


WNIOSKI

– Wnioski dostępne będą na stronie www.gdansk.pl

– Wypełnij wniosek elektronicznie i wydrukuj lub wydrukuj i wypisz czytelnie.

– Podpisz i zbierz poparcie 15. mieszkańców Gdańska.

– Złóż wniosek w biurze podawczym dowolnego  Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub RKS.

– Wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres z dopiskiem ‘Budżet obywatelski 2014 w Gdańsku’ (decyduje data wpływu do UM).


GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI

– Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r.

– Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.

– Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych ośmiu Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter