agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Pilotażowy projekt „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku”
2 sierpnia 2013 roku

2014 roku Gdańsk pierwszy raz w historii, w skali całego miasta, zaprosi gdańszczan do głosowania, na co by chcieli wydać pieniądze z budżetu. Do rozdysponowania będzie 9 milionów złotych – po 1,5 mln  zł w każdym z sześciu okręgów konsultacyjnych, na które zostanie podzielone miasto. Projekty będzie można zgłaszać w sześciu kategoriach.

– Budżet obywatelski to raczej ewolucja, niż rewolucja. Do tej pory miasto przekazywało pieniądze organizacjom pozarządowym wspierając dziesiątki a może i setki realizowanych przez nie projektów, wśród których jednym z najbardziej znanych jest projekt budowy małych placów zabaw. Inną formą wsparcia projektów obywatelskich było przekazywanie środków budżetowych dla rad dzielnic i osiedli. Naturalną konsekwencją naszych proobywatelskich działań jest zatem sformalizowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, w którym każdy może zgłosić projekt, do realizacji w naszym mieście – podkreśla Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Chciałbym, żeby to był nasz wspólny budżet, ponad podziałami grup interesów, czy nawet dzielnic. Chodzi o to, byśmy wspólnie wybrali i zrobili dla Gdańska coś dobrego
Przez najbliższe 3 tygodnie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” będzie dyskutowany z różnymi środowiskami. Projekt powstał dzięki współpracy prezydenta Miasta Gdańska z kilkunastoosobową grupą radnych Platformy Obywatelskiej.
– Dopóki uchwała jest projektem, można wprowadzać do niej poprawki. Jesteśmy otwarci na dyskusję i sugestie – podkreśla Piotr Borawski, radny PO. – Mamy 20 dni na sporządzenie ostatecznego projektu uchwały.
Po raz pierwszy w historii gdańskiej samorządności do głosowania dopuszczone zostaną osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat. Mogą one także składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego.
– To będzie taki sprawdzian obywatelskości dla młodych ludzi, którzy będą się mogli realnie wypowiedzieć jakiego miasta chcą dla siebie – zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, radna PO.

LICZBY I FAKTY

W latach 2010-2013 Gdańsk wydał:
•    na projekty realizowane przez NGO: 130,8 mln zł
•    budżety rad dzielnic i osiedli: 4,3 mln zł
SUMA: 135,1 mln zł

W pilotażowym budżecie obywatelskim w 2014 roku do rozdysponowania przez gdańszczan przekazane zostanie 9 mln zł
(po 1,5 mln PLN  na każdy z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTÓW (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

  • tereny rekreacyjne i ich infrastruktura
  • wiaty i otoczenie przystanków
  • zmiany w organizacji ruchu
  • bezpieczeństwo
  • naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego
  • remont miejskiego obiektu użyteczności publicznej

KWOTA I TERMINY PRAC

  1. Wartość projektu nie może przekraczać brutto 500 tys. PLN
  2. Przy szacowaniu skorzystaj z „Cennika miejskiego, ile kosztuje miasto?” www.gdansk.pl/cennik
  3. Wybrane projekty realizowane będą od marca do grudnia 2014 r., nie mogą przechodzić na kolejny rok
  4. 9 mln PLN do rozdysponowania przez gdańszczan (po 1,5 mln PLN  na każdym z sześciu Okręgów Konsultacyjnych)

OKRĘGI KONSULTACYJNE
I – Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Stogi, Przeróbka, Krakowiec – Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech–Lipce
II –  Śródmieście, Chełm, Ujeścisko-Łostowice
III – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki
IV – Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo
V – Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
VI – Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY
Zespół będzie liczył 21 osób, a w jego skład wejdą:
– sześciu Radnych Miasta Gdańska – wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
– sześciu Radnych Jednostek Pomocniczych wybranych w głosowaniu tajnym na ogólnym spotkaniu Przewodniczących Rad Jednostek Pomocniczych w ramach Okręgu Konsultacyjnego (1 przedstawiciel na Okręg Konsultacyjny)
– czterech Przedstawicieli NGO wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych (GROP)
– pięciu urzędników po jednym przedstawicielu: Wydziału Finansowego, Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydziału Programów Rozwojowych i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

WNIOSKODAWCA
Uprawnionymi do złożenia wniosku są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.
Wniosek musi być poparty podpisami 15. mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 16 rok życia

TERMINY
15-31 października 2013 r. zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów do pilotażowego projektu
4 listopada 2013 r.-15 stycznia 2014 r. weryfikacja propozycji przez Zespół Konsultacyjny
10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

WNIOSKI
Pobierz wniosek na stronie www.gdansk.pl
Wypełnij wniosek elektronicznie i wydrukuj lub wydrukuj i wypisz czytelnie
Podpisz i zbierz poparcie 15. mieszkańców Gdańska
Złóż wniosek w biurze podawczym dowolnego  Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub RKS
Wyślij za pośrednictwem operatora pocztowego na poniższy adres z dopiskiem ‘Budżet obywatelski 2014 w Gdańsku’ (decyduje data wpływu do UM)

GŁOSOWANIE NAD PROPOZYCJAMI
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10-23 lutego 2014 r.
Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gdańska którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji (15.10.13 r.) ukończyli 16 lat. W przypadku osób pełnoletnich są wpisani do rejestru wyborców.
Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a także w wyznaczonych godzinach w stacjonarnych ośmiu Punktach Konsultacyjnych oraz we wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

DODATKOWE INFORMACJE
Piotr Kowalczuk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych
tel. 695 890 225, tel. 58 526 80 70
e-mail: piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl
Referat Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki Społecznej
ul. Kartuska 5 (pokój 207), 80-103 GdańskKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter