agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konkurs na place zabaw
15 maja 2013 roku

Organizacje Pozarządowe działające w Gdańsku mają możliwość wzięcia udziału w konkursie dotyczącym otrzymania dofinansowania w kwocie 50 tys. zł do budowy placu zabaw we wskazanych we wniosku konkursowym lokalizacjach. Podstawowym warunkiem wyboru lokalizacji miejsca pod plac zabaw jest dysponowanie przez Organizację Pozarządową prawem do terenu. Właścicielem terenu, na którym lokalizowany jest plac zabaw powinna być Gmina Miasta Gdańska.

W dniu 26.04.2013r został ogłoszony tegoroczny konkurs.  Skierowany jest on dla Organizacji Pozarządowych. Oferty należy składać  do dnia  17 czerwca 2013r, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 482/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. Jest to już czwarta  edycja konkursu.

Do oferty należy dołączyć między innymi wymagane załączniki:
1. Szkic sytuacyjny z oznaczonym miejscem posadowienia urządzeń zabawowych
2. Zdjęcia fotograficzne terenu, na którym planujemy budowę  placu zabaw.
3. Pozytywna opinia Wydziału Urbanistyki , Architektury i Ochrony Zabytków
4. Pozytywna opinia Rady Jednostki Pomocniczej (Rady Osiedli/Dzielnic) dot. lokalizacji placu zabaw, przedstawiona w formie uchwały Rady Jednostki Pomocniczej.

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do 31 lipca 2013r .

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej miasta  www.gdansk.pl – zakładka konkursy  oraz  w zakładce organizacje pozarządowe.

Szczegółowych informacji można również uzyskać w Wydziale Programów Rozwojowych pod tel (58)5268018 – P. Grażyna Nojek Gren lub e-mail: grazyna.nojek-gren@gdansk.gda.pl.

Lista placów zabaw, które powstały w 2012 roku

 1. Fundacja „Familijny Poznań” – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Miałki Szlak 74 osiedle Rudniki – teren Szkoły Podstawowej nr 29
 2. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”- utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewicza
 3. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego – Park nad Strzyżą
 4. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiego
 5. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiego, osiedle Świętokrzyskie
 6. Fundacja „Droga” – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej – Park De Gaull’a
 7. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” – utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Niwki
 8. Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno” – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ul. Gdańskiej
 9. Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno” –  utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiego
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiej

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

 1. Klub Przyjaciół „Strzyża” – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk – Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu
 4. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce
 6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej
 7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudzkiego – Osiedle Strzyża
 8. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach
 9. Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo
 2. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka – ul. Cygańska Górka
 3. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego
 4. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce
 5. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce
 6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko JAGUAR – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki
 7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” ul. Piecewska 9 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła „Bożego Ciała” dz. Morena
 1. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyża” ul. Ks. Sychty 12/14 – utworzenie małego placu zabaw – placu gen. Maczka dz. Strzyża
 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw – ul. Gościnna 14 w dz. Orunia
 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” ul. Smoleńska 5/7 – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia

Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ulicy Orfeusza dz. OsowaKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter