agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Planowany porządek obrad kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska
18 kwietnia 2013 roku

rada_miastaObrady XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, planowane są z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe  – otwarcie sesji;

2. Komunikaty: Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Komisje Rady Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

1) w sprawie powołania Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)” (druk 838);

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 867);

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 868);

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 846);

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta – rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836);

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno – rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku (druk 847);

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 837);

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 848);

9) w sprawie zmiany uchwały  nr  LI/1439/10  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  26  sierpnia2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki – Lubowidzka II w mieście Gdańsku (druk 849);

10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara) (druk 839);

11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska) (druk 840);

12) w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 850);

13) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Gdańska w roku 2013  (druk 866);

14)  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 856);

15) w sprawie likwidacji  II  Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 857);

16) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego  Nr  2  przy  Al. Gen. Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 858);

17) w sprawie likwidacji  Technikum  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen.  Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 859);

18) w sprawie  likwidacji  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 860);

19) w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (druk 861);

20) w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 (druk 862);

21) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 863);

22) w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 864);

23) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 851);

24) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 852);

25) w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7 (druk 853);

26) w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 854);

27) w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum” w Gdańsku przy ul. Piramowicza1/2 (druk 855);

28) w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdańsku  z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 865);

29) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu (druk 841);

30) w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą w Gdańsku (druk 842);

31) w sprawie nadania imienia „Bł. Matki Teresy z Kalkuty” Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 (druk 843);

32) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 844);

33) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska  (druk 845);

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter