agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wracają środki na rewitalizację Dolnego Miasta
1 marca 2013 roku

Rada Miasta Gdańska przegłosowała zmiany w budżecie Gdańska. Dzięki przesunięciom wracają środki na rewitalizację Dolnego Miasta. Działania, wpisane w projekt rewitalizacji dzielnicy, realizowane będą w latach 2013 -2015.

Działania inwestycyjne, wpisane w projekt rewitalizacji Dolnego Miasta, rozpoczęły się na początku tego roku,  od przebudowy budynku przy ulicy Dobrej 8A i 8B, do której przeniesie się m.in. działająca obecnie przy ul. Dolnej 4 Świetlica Ucznia. Będzie tam sala komputerowa oraz pomieszczenia wielofunkcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych i  kulturalnych. Środki na doprojektowanie oraz wybór wykonawcy modernizacji budynku przy ul Dobrej przekazane zostały w ubiegłym roku. Rozpoczęte prace remontowe (wraz z wyposażeniem budynku) potrwają do końca tego roku. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 2 mln zł.

Ponadto od 2011 roku realizowane są nieprzerwanie projekty społeczne.

W ramach projektu przebudowana zostanie przestrzeń publiczna i infrastruktura podziemna w obrębie pasów drogowych ulic: Łąkowej, Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Radnej i Toruńskiej (łącznie ok. 1500 m). – Nastąpi reorganizacja ruchu połączona z wymianą nawierzchni jezdni i chodników. W obrębie północnego pasa ul. Łąkowej zostanie utworzony ciąg pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi, podczas gdy główny ruch samochodowy odbywał się będzie w części południowej w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych zakładów przemysłowych – mówi Grzegorz Sulikowski, kierownik Referatu Rewitalizacji gdańskiego magistratu. Zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymieniona będzie kanalizacja deszczowa, powstanie aktywny system odprowadzający wody opadowe i gruntowe. Będzie też więcej zieleni. Odtworzona zostanie wspaniała aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej, w którą wkomponowana zostanie mała architektura.

Częściowym remontom, polegającym na założeniu izolacji, wzmocnieniu fundamentów i uporządkowaniu części wejściowych, poddane zostaną budynki mieszkalne przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej – w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. Na potrzeby poprawy bazy lokalowej dla działań społecznych zostanie także w części zaadaptowany budynek Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1. Działania inwestycyjne zakończyć mają się do połowy 2015 roku.

Rewitalizacji dzielnic nie można jednak sprowadzać do wyremontowanych budynków czy ulic. Rewitalizacja dzielnic to proces, który polega na trwałej zmianie wizerunku. Do tego służą zarówno działania inwestycyjne, jak i społeczne. A te o charakterze społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej w Dolnym Mieście rozpoczęły się już na dobre. Realizowane są wraz z partnerami miasta w projekcie oraz podmiotami zrzeszonymi w Partnerstwie Społecznym „Dolne Miasto Otwarte: na historię – na siebie – na innych”, które powstało, by zwiększyć efektywność działań rewitalizacyjnych.  – Partnerstwo Społeczne Dolne Miasto Otwarte to niezwykle wartościowa platforma porozumienia między organizacjami, instytucjami, firmami i osobami prywatnymi, którym los Dolnego Miasta nie jest obojętny. Partnerzy wspólnie realizują program rewitalizacji, tworząc lepsze warunki do życia mieszkańców, uprawiana turystyki i rozwoju dzielnicy, tak, by była ona potrzebna i konkurencyjna – wyjaśnia Sulikowski.

Bogata oferta działań społecznych i kulturalnych różnych organizacji i instytucji skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Są to działania realizowane na dużą skalę i zaplanowane tak, aby odpowiadały na wszystkie zdiagnozowane w dzielnicy potrzeby. Na terenie dzielnicy prowadzone są działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży – działa m.in. Świetlica Ucznia, Klub Młodzieży, Okienko Przedszkolne realizowany jest projekt Dotyk Sztuki. Dorośli korzystać mogą z programów profilaktycznych, poradniczych i wspierających w powstałej Poradni dla Rodziców. Działa także Klub Seniora.  Ponad projekty realizowane w ramach dofinansowania unijnego, ofertę wzbogacają także te finansowane z innych źródeł, dzięki którym możliwe są spotkania z Szekspirem i Fabryka Talentów prowadzone przez Fundację Theatrum Gedanense, Opowiadacze Historii wspierani przez Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej i Kolonię Artystów, festyny przygotowywane przez SIL Bliżej Centrum, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w dawnej Królewskiej Fabryce Karabinów czy też Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska realizowana przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Podejmowane w ramach programu działania mają zwiększyć atrakcyjność i funkcjonalność Dolnego Miasta tak, aby stało się ono ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku nie tylko mieszkańców Gdańska i Pomorza, ale i turystów z Polski i zza granicy. – Kształtowanie pozytywnego wizerunku dzielnicy ma się odbywać w oparciu o to, co w tej dzielnicy już zastane, unikatowe i najlepsze, o jej potencjał kulturowo-przyrodniczy i artystyczny – zaznacza Grzegorz Sulikowski.

Całkowity koszt realizacji projektu to 42,5 mln zł, z czego ze środków unijnych pochodzi 16 mln zł. 5 mln zł przeznaczonych jest na działania społeczne. Oprócz miasta w projekcie uczestniczy 14 wspólnot  mieszkaniowych oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Klub „Gdańskie Lwy”.

Powrót środków pozwoli na następujący harmonogram prac:

  • Przebudowa budynku 8A i B wraz z wyposażeniem – do końca 2013 roku,
  • Przebudowa budynku CSW  „Łaźnia” na ulicy Jaskółczej – I kwartał 2013- III kwartał 2014
  • Przebudowa układu drogowego wraz z przyziemiami budynków mieszkalnych – II kwartał 2013- II kwartał 2015 r.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMGKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter