agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Grudniowa sesja Rady Miasta Gdańska
10 grudnia 2012 roku

Obrady XXXIII, budżetowej sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1,  przewidywane są z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe – otwarcie sesji

2. Komunikaty:

– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

– Komisje Rady Miasta Gdańska,

– Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 709 + autopoprawka);

5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 710 + autopoprawka);

  • stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków Radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2013 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
  • wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
  • dyskusja,
  • ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
  • głosowanie.

6. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 760)

2)    w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 761)

3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki (druk 758)

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku (druk 743)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 744)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku (druk 757)

7)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Świstaka) (druk 745)

8)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku (druk 741)

9)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowionego prawa trwałego zarządu na rzecz Gdańskich Domów dla Dzieci (druk 742)

10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 755)

11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 756)

12) w sprawie zmiany programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie „Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015”  (druk 759)

13) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (druk 753)

14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk (druk 739)

15) w sprawie nadania imienia „Matki Teresy z Kalkuty” Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 2      z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 oraz nadania numeru Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład tego zespołu (druk 746)

16) w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 119 (druk 747)

17) w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 oraz nadania mu statutu (druk 748)

18) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 749)

19) w sprawie nadania numeru szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tęczowej 1 (druk 750)

20) w sprawie zmiany numeru Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 31 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębinki 7 (druk 751)

21) w sprawie nadania numerów porządkowych przedszkolu i szkołom wchodzącym w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Góreckiego 16 (druk 752)

22) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014” (druk 754)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter