agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Październikowa sesja Rady Miasta Gdańska
24 października 2012 roku

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 18 października 2012 roku zapowiada się z następującym porządkiem obrad.

1. Sprawy regulaminowe

– otwarcie sesji

2. Komunikaty:

– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

– Komisje Rady Miasta Gdańska,

– Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 690)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 691)

3)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 688)

4)    w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 685)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia – przy lotnisku w mieście Gdańsku (druk 672)

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Metamblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku (druk 673)

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku (druk 658)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 646 + autopoprawka)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście Gdańsku (druk 674)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo rejon ulic Radarowej i Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 687)

12) w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/11 z dnia 17 lutego 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku zmienionej uchwałą nr XXVII/531/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku (druk 683)

13) w sprawie nadania nazwy ulicy (Wigierska) (druk 675)

14) w sprawie nadania nazwy (Rondo Pana Cogito) (druk 676)

15) w sprawie wzniesienia pomnika „W hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie” (druk 682)

16) w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów  w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 677)

17) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 678)

18) w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 679)

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 680)

20) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 681)

21) w sprawie wyrażenia woli przygotowania i realizacji wspólnej inwestycji oświatowej z Gminą Kolbudy i Gminą Pruszcz Gdański (druk 689)

22) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku (druk 686)

23) zmieniająca uchwałę w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk -Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (druk 696)

24) w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok” (druk 684)

25) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692)

26) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693)

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2012 (druk 694)

28) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695)

29) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 697)

30) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego (druk 698)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.

 

PROJEKTY uchwał na XXXI sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 25.10.2012r.:

646 ( 451.44 KB )
650 ( 539.69 KB )
658 ( 11.52 MB )
672 ( 4.96 MB )
673 ( 2.41 MB )
674 ( 501.37 KB )
675 ( 36.08 KB )
676 ( 36.25 KB )
677 ( 44.98 KB )
678 ( 35.34 KB )
679 ( 33.01 KB )
680 ( 33.09 KB )
681 ( 33.76 KB )
682 ( 1.57 MB )
683 ( 280.73 KB )
684 ( 153.28 KB )
685 ( 176.91 KB )
686 ( 108.86 KB )
687 ( 510.36 KB )
688 ( 30.07 KB )
689 ( 29.87 KB )
690 ( 495.1 KB )
691 ( 708.9 KB )
692 ( 1.01 MB )
693 ( 343.6 KB )
694 ( 36.53 KB )
695 ( 1.24 MB )
696 ( 125.45 KB )
697 ( 53.16 KB )
698 ( 58.54 KB )

 

 



Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter