agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Zmiany w układzie ulicy Olsztyńskiej
11 października 2012 roku

W związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami chciałabym wyjaśnić sytuację przebudowy ulicy Olsztyńskiej w okolicy inwestycji „Trzy Żagle”.

Na zlecenie inwestora została przygotowana prognoza ruchu wraz z określeniem wpływu nowego osiedla na przyległy układ drogowy oraz koncepcja obsługi komunikacyjnej nowych budynków. Po zweryfikowaniu tych dokumentów Zarząd Dróg i Zieleni uzgodnił z inwestorem projekt budowlany przebudowy układu drogowego. 19 lipca 2012 r. zawarta została pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni a firmą INPRO S.A. umowa w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy inwestycji drogowej realizowanej przez INPRO S.A. obejmuje wykonanie:

  1. Pasa do skrętu w lewo z jezdni głównej ul. Olsztyńskiej stanowiącej bezpośredni dojazd do inwestycji „Trzy Żagle”.
  2. Przejścia dla pieszych z azylem w nowej lokalizacji.
  3. Progów wyspowych na tym fragmencie ul. Olsztyńskiej, stanowiącej bezpośredni dojazd do inwestycji „Trzy Żagle” wraz z organizacją ruchu w układzie docelowym i układzie tymczasowym na czas prowadzenia robót związanych z tą inwestycją.
  4. Przebudowy jezdni głównej ul. Olsztyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską, w celu uzyskania trzech pasów ruchu (wjazdowego z ul. Kołobrzeskiej, pasa do skrętu w prawo i pasa do skrętu w lewo z ul. Olsztyńskiej) wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.
  5. Ciągu pieszego po północno-wschodniej części ulicy, przylegającej bezpośrednio do jezdni.
  6. Nakładki na całej szerokości jezdni ul. Olsztyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do zjazdu na teren parkingu osiedlowego dla istniejącej zabudowy wielorodzinnej (bez zainwestowania na tym terenie) wraz z organizacją ruchu w układzie docelowym i układzie tymczasowym na czas prowadzenia robót związanych z tą inwestycją.

Mieszkańcy zgłaszają również konieczność budowy pasa do skrętu w prawo z ul. Meissnera w Al. Jana Pawła II. Taka przebudowa skrzyżowania będzie możliwa w ramach środków inwestycyjnych dopiero po przejęciu przez Miasto fragmentu pasa drogowego ul. Meissnera, który nadal znajduje się we władaniu LWSM Rozstaje. Ponadto realizacja inwestycji musi zostać poprzedzona opracowaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej jak też uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter