agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Zagospodarowanie przestrzenne – dyskusje publiczne w sierpniu
13 sierpnia 2008 roku

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Wyspa Spichrzów rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej
(uchwała nr LV/1876/06 RMG z dn. 28.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – wschodnim nabrzeżem rzeki Nowej Motławy; od południa – ulicą Toruńską; od zachodu – zachodnim nabrzeżem Motławy; od północy – ulicami Podwale Przedmiejskie, Chmielną i Jaglaną.

2.    Wrzeszcz osiedle Strzyża część południowa
(uchwała nr XV/358/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar zlokalizowany na północ od ulicy I. Słowackiego pomiędzy ulicami K. Szymanowskiego, M. Karłowicza, B. Chrzanowskiego, M. Gomółki oraz K. Arciszewskiego wraz z kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz nieczynnym cmentarzem.

3.    Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego
(uchwała nr XII/269/07 RMG z dn. 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzeniu planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Chrzanowskiego; od południa – granicą projektowanego przebiegu ulicy Słowackiego i ulicy Partyzantów; od zachodu – zbiegiem istniejącej ulicy Słowackiego z projektowanym pasem drogowym tzw. ulicy Nowej Słowackiego; od wschodu – granicą projektowanego terenu usługowego pomiędzy ulicami Słowackiego, Partyzantów i Obywatelską.

4.    Oliwa Górna rejon Zespołu Pocysterskiego II
(uchwała nr LIV/1830/06 RMG z dn. 31.08.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Opacką; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – ulicą Opata Jacka Rybińskiego; od zachodu – ulicą Cystersów.

5.    Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XV
(uchwała nr XIV/338/07 RMG z dn. 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – odnogą ulicy Bytowskiej; od zachodu – zespołem ogrodów działkowych; od północy i wschodu – ulicą Bytowską.

6.    Cmentarz Łostowicki część zachodnia
(uchwała nr XX/488/08 RMG z dn. 28.02.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar zlokalizowany w zachodniej części Cmentarza Łostowickiego

7.    Osowa rejon ulic Jutrzenki i Wodnika
(uchwała nr XV/361/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Junony; od zachodu – ulicą Koziorożca; od południa – projektowaną ulicą tzw. Nowy Świat; od wschodu – ulicą Wodnika.

8.    Letnica Stadion
(uchwała nr X/202/07 RMG z dn. 31.05.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Uczniowską; od zachodu – granicą terenów kolejowych; od południa – granicą terenów produkcyjno usługowych; od wschodu – ulicą Marynarki Polskiej z wyłączeniem terenów produkcyjno usługowych między ulicą Uczniowską a ulicą Żaglową.

9.    Port Północny I
(uchwała nr XLV/1556/05 RMG z dn. 24.11.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący część portu morskiego położoną między ulicą Mjr H. Sucharskiego, a wodami Zatoki Gdańskiej, ograniczoną od wschodu granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północy II

w dniach od 31 lipca  do  29 sierpnia  2008 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

DYSKUSJE PUBLICZNE nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego  –  25.08.2008 r., godz. 17.00
2. Wrzeszcz osiedle Strzyża część południowa  –  25.08.2008 r., godz. 17.00
3. Oliwa Górna rejon Zespołu Pocysterskiego II  –  26.08.2008 r., godz. 17.00
4. Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XV  –  26.08.2008 r., godz. 17.00
5. Osowa rejon ulic Jutrzenki i Wodnika  –  28.08.2008 r., godz. 17.00
6. Cmentarz Łostowicki część zachodnia  –  28.08.2008 r., godz. 17.00
7. Wyspa Spichrzów rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej  –  28.08.2008 r., godz. 17.00
8. Letnica Stadion  –  29.08.2008 r., godz. 17.00
9. Port Północny I  –  29.08.2008 r., godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2008 r.
Pisma należy kierować na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter