agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wrześniowa sesja Rady Miasta Gdańska
25 września 2012 roku

Obrady XXX sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w dniu 27 września 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. Planowany jest następujący porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2. Komunikaty:
– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,
– Komisje Rady Miasta Gdańska,
– Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania (druk 655 + autopoprawka)

5. Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania (druk 656 + autopoprawka)

6. Uchwały:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 669)
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 670)
3)    w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 661)
4)    w sprawie opłaty targowej (druk 660)
5)    w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 662)
6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Stare Miasto – Osiek – rejon ulic Panieńskiej i Browarnej w mieście Gdańsku (druk 649)
7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650)
8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne – rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku                 (druk 651)
9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień południe w mieście Gdańsku (druk 652)
10)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary w mieście Gdańsku (druk 645)
11)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno – fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku (druk 647)
12)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej w mieście Gdańsku (druk 644)
13)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej w mieście Gdańsku (druk 648)
14)    w sprawie rekultywacji i założenia parku na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie (druk 638)
15)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Leśny Potok) (druk 642)
16)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Śliwkowa) (druk 643)
17)    w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Gdańska działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przez bezdomnymi zwierzętami (druk 653)
18)    w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska (druk 654)
19)    w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdański Teatr Szekspirowski (druk 659)
20)    zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/592/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 666)
21)    zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/593/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 667)
22)    zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/591/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Klub Żak (druk 668)
23)    w sprawie: rezygnacji z członkostwa Miasta Gdańska w Międzynarodowej Organizacji Turystycznej Baltic Sea Tourism Commission (BTC) (druk 641)
24)    zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk, a Miastem Gdynia o przejęciu przez Miasto Gdynia określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Gdańsk oraz wspólnego wykonywania określonych zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Gdańsk i Miasta Gdynia                (druk 657)
25)    w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 607)
26)    w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 633)
27)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (druk 663)
28)    w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” (druk 664)
29)    upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 665)
7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
8. Wnioski, oświadczenia osobiste.
9. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter