agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Sierpniowa sesja Rady Miasta Gdańska
23 sierpnia 2012 roku

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 sierpnia. Poniżej znajduje się przewidywany porządek obrad wraz z możliwością pobrania projektów uchwał, którymi będziemy się zajmować.

 

Obrady XXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa: godz. 12.00 – 14.00), w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

– otwarcie sesji

2. Komunikaty:

– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

– Komisje Rady Miasta Gdańska,

– Prezydent Miasta Gdańska;

Prezentacja wyników „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2012”

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej

Tomasz Drozdowski –  Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 635)

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok  (druk 636)

3)    w sprawie emisji obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu (druk 634)

4)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 632)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście Gdańsku (druk 610)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku (druk 611)

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście Gdańsku (druk 612)

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto – rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w mieście Gdańsku (druk 620)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku           (druk 613)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej w mieście Gdańsku (druk 615)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku (druk 616)

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej w mieście Gdańsku (druk 618)

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku (druk 630)

14) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku (druk 617)

15) w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” na „Cappella Gedanensis” oraz nadania nowego Statutu (druk 622)

16) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 623)

17) w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” (druk 624)

18) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej (druk 625)

19) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub Żak (druk 626)

20) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 627)

21) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 628)

22) w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura (druk 629)

23) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 631)

24) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 621)

25) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji pt. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Oruńskiego w Gdańsku”, planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doliny Potoku Oruńskiego” (druk 614)

26) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej (druk 637)

27) w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (druk 619)

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter