agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Rozstrzygnięto konkurs na małe place zabaw
10 sierpnia 2012 roku

Pół miliona złotych otrzymają organizacje pozarządowe na utworzenie małych placów zabaw w Gdańsku. Jest to efekt rozstrzygniętej trzeciej edycji konkursu na „Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska”. Spośród 31 złożonych ofert, ostatecznie komisja konkursowa rozpatrywała 20, z których dziesięć zdobyło największą liczbę punktów. Każda z zwycięskich organizacji pozarządowych otrzyma dotację w wysokości 50 tys. zł. 

Prawie milion złotych trafiło do gdańskich organizacji pozarządowych na utworzenie małych placów zabaw w latach 2010-2011. Dzięki tym pieniądzom na terenie Gdańska powstało 20 ogródków do zabaw dla najmłodszych. Jeszcze w tym roku gdańszczanie zyskają kolejnych dziesięć miejsc do zabaw. Zbuduje je 10 organizacji pozarządowych (tabela poniżej) wyłonionych przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Gdańska.

Warunkiem otrzymania środków jest podpisanie umowy z miastem. Termin realizacji placów zabaw wyznaczono do 15 grudnia 2012 r.

lp Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł   projektu(  lokalizacja placu zabaw ) Nr oferty Kwota dotacjiprzyznana
Fundacja „Familijny Poznań”ul. Wojska Polskiego 8/1080-277 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Miałki Szlak 74osiedle Rudniki – teren Szkoły Podstawowej nr 29/ działka 186 obręb 101/ Nr 7 50 000 zł( 90 pkt )
2 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”ul. Ogarna 2680-826 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic: Klonowicza / Mickiewiczadz. Wrzeszcz/działka 800/2 obręb 44 / Nr 11  50 000 zł( 79 pkt )
3 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”ul. Ogarna 2680-826 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Wyspiańskiego- Park nad Strzyżądz. Wrzeszcz-Dolny / działka  1045/obręb 43 / Nr12 50 000 zł ( 79 pkt ) 

 

4 Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”ul. Ogarna 2680-826 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic; Nowotnej / Stryjewskiegodz. Stogi/działka 99/33  obręb 258/ Nr 14 50 000 zł ( 78 pkt )
5 Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”ul. Kartuska 197/280-122 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- w rejonie   ulic: Świętokrzyskiej /Guderskiegoosiedle Świętokrzyskie/dzielnica 4/38 obręb 74/ Nr17 50 000zł ( 91 pkt )
6 Fundacja „Droga”ul. Wojska Polskiego 52/680-268 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Partyzantów / Grunwaldzkiej- Park De Gaull’adz. Wrzeszcz/działka 332   obręb 41/ Nr18 50 000 zł ( 88 pkt ) 

 

7 Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka”ul. Zagony 380-733 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. NiwkiDz. Olszynka /działka 2/5 obręb 130/ Nr20 50 000 zł ( 86 pkt )
8 Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno”Al. Hallera 231/280-276 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ul. Gdańskiejdz. Brzeżno/działka 367/32 obręb 34/ Nr24 50 000 zł( 80 pkt ) 
9 Stowarzyszenie „Kurort Brzeżno”Al. Hallera 231/280-276 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- przy  ul. Gałczyńskiegodz. Brzeżno/działka 69/50  obręb 45/ Nr 27 50 000 zł ( 82 pkt ) 
10 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pioul. Przemyska 2180-180 Gdańsk Utworzenie małego placu zabaw- w rejonie  ul. Przemyskiejdz. Ujeścisko/działka 182/34 obręb 75/ Nr 28 50 000 zł( 93 pkt )

 

W  2011 roku  powstało  9  placów zabaw

1. Klub Przyjaciół „Strzyża” – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ulic Chrzanowskiego 6 we Wrzeszczu

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jodowej/róg Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej

3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Gdańsk – Utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Jagiellońskiej 11 na Przymorzu

4 . Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Reduta Wyskok na Dolnym Mieście

5. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Łęgi 9 na Olszynce

6. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- w rejonie ulic Diany/Heleny/Henry na Osowej

7. Forum Rad Dzielnic Stowarzyszenie – utworzenie małego placu zabaw- ul. Plac Piłsudskiego – Osiedle Strzyża

8. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” – utworzenie małego placu zabaw w rejonie ul. Św. Huberta/Kartuska/Myśliwska na Pieckach

9. Fundacja „Rodzinny Gdańsk” – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Ks. Zator-Przytockiego we Wrzeszczu

Z inwestycji wycofała się Fundacja Dr Clown Oddział Gdańsk

 

W 2010 roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej ul. Turystyczna 3 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo 50 000 zł

2. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka – ul. Cygańska Górka 50 000 zł

3. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego  50 000 zł

4. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce  50 000 zł

5. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce  50 000 zł

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko JAGUAR – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki 50 000 zł

7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” ul. Piecewska 9 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła „Bożego Ciała” dz. Morena 50 000 zł

8. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyża” ul. Ks. Sychty 12/14 – utworzenie małego placu zabaw – placu gen. Maczka dz. Strzyża  50 000 zł

9. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw – ul. Gościnna 14 w dz. Orunia 50 000 zł

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” ul. Smoleńska 5/7 – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia 50 000 zł ,

11. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa 40 800 zł

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter