agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konkurs na budowę małych placów zabaw
31 maja 2012 roku

Ruszyła trzecia edycja konkursu na budowę małych placów zabaw. Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych, które na budowę placu w Gdańsku mogą otrzymać dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Oferty w konkursie można składać do 25 czerwca.

Celem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł!

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lipca natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do 15 grudnia 2012r.

Dotychczas dzięki programowi organizacje pozarządowe wybudowały w Gdańsku 20 małych planów zabaw, na co gmina przeznaczyła milion złotych.

Merytorycznym wydziałem, który zajmuje się organizacją konkursu jest Wydział Programów Rozwojowych i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw.

Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

  • zgodę Rady  Osiedla na terenie działalności którego zlokalizowany ma być plac zabaw,  udzielona w formie uchwały Rady Osiedla
  • pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce
  • w przypadku gdy teren nie jest gminny – zgodę właściciela terenu na utworzenie małego placu zabaw na okres co najmniej 3 lat wraz z pozytywną opinią WUAiOZ
  • harmonogram rzeczowo -finansowy zadania publicznego, w tym: zakładany koszt wykonania dokumentacji projektowej, zakładany koszt zakupu i montażu urządzeń zabawowych, zakładany koszt wyrównania terenu i ogrodzenia placu zabaw, zakładany koszt urządzenia zieleni

Fot.: Jerzy Pinkas, www.gdansk.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter