agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Zadbaj o podwórko – możesz dostać materiały
28 marca 2012 roku

Miasto Gdańsk rozpoczyna program „Wspólnie zadbajmy o nasze podwórko”, który ma na celu poprawę estetyki gdańskich podwórek. W ramach programu miasto zapewni wspólnotom –  dzierżawcom i właścicielom terenów przyległych do nieruchomości – elementy budowlane i sadzonki zieleni, które będzie można wykorzystać do ich zagospodarowania.

W ramach programu Miasto Gdańsk przekaże wspólnotom mieszkaniowym m.in. płyty chodnikowe, kostkę brukową, żwir, sadzonki drzew i krzewów oraz nasiona traw i kwiatów. Dzięki współpracy z Politechniką Gdańską i Sopocką Szkołą Wyższą zapewni również pomoc studentów obu placówek w przygotowywaniu koncepcji zagospodarowania podwórek. Materiały zostaną dostarczone wspólnotom dzięki pomocy czterech współpracujących ze wspólnotami przedsiębiorstw sanitarno-porządkowych, które zgodziły się nieodpłatnie wesprzeć akcję.

Materiały przekazane przez miasto mają odmienić wizerunek gdańskich podwórek, sprawić, by zazieleniły się one i stały miejscem wypoczynku i rekreacji. O sposobie wykorzystania przekazanych środków zadecydują sami mieszkańcy, których zadaniem będzie po pierwsze przygotowanie koncepcji, a po drugie wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem.

– Chcemy zaktywizować mieszkańców, by samodzielnie dbali o estetykę miejsc w których żyją. Przekazanie materiałów ma być pewnym impulsem do takiej aktywizacji. Wychodzimy z założenia, że jeśli pomożemy mieszkańcom uporządkować i upiększyć podwórka, to będą oni dbać o efekty swojej własnej pracy również w przyszłości – mówi Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Miasta Gdańska.

Aby wziąć udział w programie należy do 14 maja złożyć w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych formularz zgłoszeniowy wraz z koncepcją zagospodarowania podwórka. Weryfikacją wniosków pod kątem ich zgodności z przepisami zajmować się będzie specjalnie powołana Komisja, w skład której poza pracownikami GZNK wchodzą przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Architektury gdańskiego magistratu. Po zakończeniu procesu weryfikacji Komisja sporządzi wykaz materiałów, które otrzymają poszczególne wspólnoty.

O przekazywaniu materiałów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Materiały będą wydawane aż do wyczerpania zapasów.

Jesienią, czyli już po zakończeniu programu i wykonaniu zgłoszonych koncepcji, Komisja wybierze najciekawsze realizacje, a autorzy najpiękniejszych podwórek za swój trud otrzymają dodatkowe drobne nagrody rzeczowe.

Szczegółowy regulamin konkursu, formularz wniosku i wykaz dostępnych materiałów znajduje się na stronie:

http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,97,21637.html

Konkurs dotyczy wspólnot, w których gmina ma udziały oraz tych, które wykupiły lub wydzierżawiły teren od gminy.

Źródło: Michał Piotrowski, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w GdańskuKomentarze

  1. Clara napisał/a:

    dith;bspn:T&e excellent summary assited me very much! Bookmarked your blog, extremely great topics just about everywhere that I read here! I really appreciate the info, thank you.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter