agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Nieodpłatna objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych
28 marca 2012 roku

31 marca rusza pierwsza w tym sezonie nieodpłatna objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Tego rodzaju odpady ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie zagospodarowanie.

Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów. Samochody wyposażone są
w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach  od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to max 15 min. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem.

(!) Mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter