agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Nowa rejonizacja pacówek MOPS – informacja dla Zaspy
29 września 2011 roku

W związku ze zmianą rejonizacji placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przekazuję poniżej informację dla mieszkańców dzielnic Wrzeszcz Dolny, Zaspa Rozstaje oraz Zaspa Młyniec. Obsługiwani oni będą przez Centrum Pracy Socjalnej Nr 1 przy ul. Modrzewskiego 2A.

PS.CPS.1.4100- 12/11                                                    Gdańsk, dnia 05.09.2011 r.

Szanowny  Pan /Pani Radna(y)  Miasta Gdańska Okręgu Wyborczego Nr 4 i Nr 5

Uprzejmie informuję, że w celu poprawy jakości oferowanych usług i zwiększenia dostępności do udzielanych świadczeń, dnia 10 czerwca br. wprowadzona została nowa rejonizacja placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Dotychczasowych 5 Filii zostało zastąpionych 8 Centrami Pracy Socjalnej, a w każdym z nich, szerzej niż w dotychczas funkcjonujących filiach, osoby zainteresowane mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego, np. prawnego czy psychologicznego, szeroko pojętej profilaktyki, a także uzyskać pomoc finansową.

W Centrach Pracy Socjalnej powstały Zespoły ds. rodziny i dziecka oraz Zespoły ds. seniorów i osób niepełnosprawnych. Dzięki temu pracownicy socjalni będą specjalizować się w rozwiązywaniu problemów konkretnych grup, co poprawi jakość świadczonych usług i umożliwi właściwe ukierunkowanie oferowanego wsparcia.

Osoba, która skorzysta z usług Centrum Pracy Socjalnej, może liczyć na udział w działaniach aktywizacyjnych, np. w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, czy podmiotów ekonomii społecznej, dla których inkubatorem będzie Gdańska Spółdzielnia Socjalna. Skuteczna praca socjalna nie jest możliwa bez współpracy ze społecznością lokalną, dlatego w każdym Centrum Pracy Socjalnej funkcjonował będzie Organizator Społeczności Lokalnej.

Kolejną nowością jest usprawnienie procedur związanych z interwencją kryzysową – w każdym Centrum powołany został Koordynator Grupy Roboczej, którego zadaniem jest m. in. koordynacja działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz udział w interwencjach w środowisku zamieszkania.

Mieszkańcy dzielnic Wrzeszcz Dolny, Zaspa Rozstaje oraz Zaspa Młyniec obsługiwani są przez Centrum Pracy Socjalnej Nr 1, którego siedziba mieści się przy ul. Modrzewskiego 2A. Kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej jest Pani Bożena Olkowska (tel. 58/347-86-04).

Osoby korzystające z usług Centrum Pracy Socjalnej Nr 1 mają do dyspozycji:

 • punkt przyjmowania wniosków o dodatki mieszkaniowe i ulgi czynszowe
  (tel.58/347-86-23), przyjęcia klientów:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, środa od godz. 9.00 do godz. 17.00,
 • Zespół Świadczeń, przyjęcia klientów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 – koordynator p. Agnieszka Pawłowska (tel.58/347-86-01),
 • pracowników  socjalnych Zespołu ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu ds. Rodziny i Dziecka, którzy przyjmują klientów od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.30 do 10.00. W pozostałych godzinach  pracownicy socjalni zajmują się organizacją i współpracą ze społecznością lokalną oraz  pracą socjalną w rejonie swojego działania. Dyżurujący pracownik socjalny przyjmuje klientów w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 14.00 do 15.30, natomiast w środy
  w godz. od 14.00 do 17.00.

Pracownicy socjalni przyjmują w następujących lokalizacjach:

Zespół ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 1 tel. 58/ 347-86-02 rejon Wrzeszcz Dolny koordynator – specjalista pracy socjalnej  p. Wioletta Gołaszewska,

Zespół ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2 tel. 58/ 347-86-03 rejon Zaspa Młyniec i Zaspa Rozstaje koordynator – specjalista pracy socjalnej  p. Iwona Markowska,

Zespół ds. Rodziny i Dziecka tel. 58/347-86-05 rejon Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec i Zaspa Rozstaje koordynator – specjalista pracy socjalnej p. Joanna Sierpińska.

Wnioski o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej pracownicy socjalny przyjmują osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:cps1@mops.gda.pl.

Szczegółowa rejonizacja ulic dostępna jest na stronie internetowej www.mops.gda.pl.

Dziękując za dotychczasowe wspólne działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gdańska  zapraszamy do dalszej efektywnej współpracy na rzecz społeczności lokalnej.

Z wyrazami szacunku

Bożena Olkowska

Kierownik Centrum Pracy Socjalnej 1Komentarze

 1. Michas napisał/a:

  Wszystko pieknie i ladnie ze mops pomaga potrzebujacym wielki szacunek ale potrzeba wiekszej starannosci w weryfifikowaniu osub poszczegolnych jednostek
  Michal
  sam znam ludzi nie placa za mieszkanie umazaja dlugi im pija cpaja gdzies popracowywuja taka sytuacja nie powinna miec miejsca

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter