agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Referat ds. Estetyzacji Miasta
30 sierpnia 2011 roku

1 września 2011 roku w strukturach Urzędu Miejskiego w Gdańsku działalność rozpocznie nowy  referat, który działał będzie na rzecz poprawy estetyki przestrzeni publicznej.

REFERAT DS. ESTETYZACJI MIASTA 3-osobowy (docelowo 4 osoby) działał będzie przy Wydziale Urbanistyki, Architektury  i Ochrony Zabytków.

Powołanie Referatu jest reakcją Prezydenta Miasta Gdańska na nasilające się zjawiska negatywne w zakresie jakości i estetyki przestrzeni publicznej. Celem Referatu jest przeciwdziałanie tym zjawiskom, co jednoznaczne jest z działaniem na rzecz ochrony tożsamości miasta oraz podniesienia poziomu estetyki przestrzeni publicznej.

Obszary działania Referatu:
•    reklama,
•    meble uliczne,
•    elementy drobnego handlu i usług,
•    kolorystyka elewacji.

Podstawowe zadania Referatu:
•    stworzenie zasad lokalizacji i formy reklam, elementów drobnego handlu itp.,
•    stworzenie katalogu mebli ulicznych do stosowania w przestrzeni publicznej,
•    współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom,
•    czynny udział w formułowaniu zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznej,
•    współpraca z podmiotami realizującymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami),
•    współpraca z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi,
•    dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług (Ruch, Stowarzyszenie Kioskarzy itp.),
•    działania edukacyjne, uświadamiające i propagujące zasady dobrej przestrzeni publicznej,
•    współpraca z podmiotami mogącymi wpłynąć na zmianę obowiązującego prawa (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich itp.).

Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie konkurs na kierownika Referatu ds. estetyzacji przestrzeni publicznej. Do czasu wyłonienia kierownika, jego obowiązki pełnił będzie plastyk miejski, Jacek Jelnicki.

Źródło: Anna Dobrowolska / Biuro PrasoweKomentarze

  1. Michał napisał/a:

    no dobrze, ale na stronie miasta Gdańska nie ma nawet adresu gdzie zgłaszać uwagi…

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter