agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Sierpniowa sesja Rady Miasta Gdańska
19 sierpnia 2011 roku

Obrady XVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 sierpnia 2011 r. od godz. 9.00 planowane są z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2. Komunikaty:
– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska;
– Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040 – druk 273;
2)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok – druk 274;
3)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2011 r. – druk 258;
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska w 2011 roku – druk 264;
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska – druk 266;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej – druk 267;
7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Błękitnej i Bursztynowej w mieście Gdańsku – druk 233;
8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68 w mieście Gdańsku – druk 234;
9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Pólnicy – druk 235;
10)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Planetarnej w mieście Gdańsku – druk 246;
11)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia w mieście Gdańsku – druk 247;
12)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57 w mieście Gdańsku – druk 248;
13)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta w mieście Gdańsku – druk 252;
14)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże w mieście Gdańsku – druk 253;
15)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ul.Uphagena 21 w mieście Gdańsku – druk 254;
16)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem w mieście Gdańsku – druk 255;
17)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień – Leszczynowe Wzgórze w mieście Gdańsku – druk 256;
18)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia – szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki w mieście Gdańsku – druk 265;
19)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej w mieście Gdańsku – druk 276;
20)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Matemblewo – fragment pasa drogowego ulicy Karskiego w mieście Gdańsku – druk 229;
21)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Łostowice – trzcinowisko w mieście Gdańsku – druk 242;
22)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Orunia Dolna rejon między ulicą Trakt Św. Wojciecha a terenami kolejowymi w mieście Gdańsku – druk 243;
23)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Dolna rejon ulicy Żuławskiej w sąsiedztwie torów kolejowych w mieście Gdańsku – druk 249;
24)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku – druk 250;
25)    w sprawie zmiany uchwały nr XI/152/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku – druk 244;
26)    w sprawie zmiany uchwały nr LI/1440/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku – druk 251;
27)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Franciszka Mamuszki) – druk 239;
28)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Antoniego Słonimskiego) – druk 240;
29)    w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  – druk 272;
30)    w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
„Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska – druk 232;
31)    w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury – druk 236;
32)    w sprawie wyrażenia zgody Gdańskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 28/29 na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska – druk 237;
33)    w sprawie zatwierdzenia projektu „Szklane domy” – druk 245;
34)    w sprawie uchwalenia Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku – druk 257;
35)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miasta Gdańska pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania – „Badania   archeologiczno-konserwatorskie wybranych elementów południowej części średniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku” – druk 268;
36)    w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku – druk 277;
37)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 – druk 261;
38)    zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk 259;
39)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej – druk 260;
40)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe – druk 262;
41)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 – druk 263;
42)    zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu – placówce socjalizacyjnej – druk 241;
43)    w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej – druk 269;
44)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na lata 2011 – 2013, wraz ze środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację poszczególnych programów szczegółowych na 2011 rok – druk 271;
45)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2011 – druk 275;
46)    w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk od Miasta Pruszcz Gdański i Miasta Sopot zadania bezpłatnego transportu dzieci zamieszkujących w Mieście Pruszcz Gdański i Mieście Sopot do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni – druk 230;
47)    zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska – druk 270;

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter