agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konkursu na utworzenie małego placu zabaw skierowany do organizacji pozarządowych
14 czerwca 2011 roku

Ruszyła druga edycja konkursu na budowę małych placów zabaw. Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych, które na budowę placu w Gdańsku mogą otrzymać dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Oferty w konkursie można składać do 14 lipca.

Celem konkursu jest wyłonienie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł!

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do połowy sierpnia, natomiast termin realizacji placów zabaw wyznaczono do 15 grudnia 2011r.

Merytorycznym wydziałem, który zajmuje się organizacją konkursu jest Wydział Programów Rozwojowych i tam też mieszkańcy mogą się zgłosić po dokładne instrukcje i pomoc, co należy uczynić, by ubiegać się o miejskie fundusze na organizację placu zabaw. Informacje i niezbędne dokumenty do pobrania można znaleźć także na  stronie Miasta – http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,18955.html

Oferta zgłoszona do konkursu powinna zawierać między innymi:

  • plan sytuacyjny z miejscem posadowienia urządzeń zabawowych zaakceptowany przez Radę Osiedla lub Radnego Miasta Gdańska
  • pozytywną opinię Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków o możliwości lokalizacji placu zabaw na wskazanej działce
  • w przypadku gdy teren nie jest gminny – zgodę właściciela terenu na utworzenie małego placu zabaw na okres co najmniej 3 lat wraz z pozytywną opinią WUAiOZ
  • harmonogram rzeczowo -finansowy zadania publicznego, w tym: zakładany koszt wykonania dokumentacji projektowej, zakładany koszt zakupu i montażu urządzeń zabawowych, zakładany koszt wyrównania terenu i ogrodzenia placu zabaw, zakładany koszt urządzenia zieleni

W ubiegłym roku w konkursie udział wzięło 11 podmiotów i wszystkie otrzymały środki!

Dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszowskiej ul. Turystyczna 3 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Radosnej skwer przy Domu Kultury dz. Sobieszewo 50 000 zł

2. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- os. Cygańska Górka – ul. Cygańska Górka 50 000 zł

3. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- Wzgórze Mickiewicza, ul. Jacka Soplicy i ul. Wojskiego  50 000 zł

4. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- ul. Ciasnej i ul. Kartuska dz. Siedlce  50 000 zł

5. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”, ul. Kartuska 197/2 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Wieniawskiego dz. Siedlce  50 000 zł

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko JAGUAR – utworzenie małego placu zabaw – przy ul. Budowlanych dz. Kokoszki 50 000 zł

7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”, ul. Piecewska 9 – utworzenie małego placu zabaw- przy ul. Piecewskiej 9 w pobliżu kościoła „Bożego Ciała” dz. Morena 50 000 zł

8. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyża” ul. Ks. Sychty 12/14 – utworzenie małego placu zabaw – placu gen. Maczka dz. Strzyża  50 000 zł

9. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych ul. Gościnna 15 utworzenie małego placu zabaw – ul. Gościnna 14 w dz. Orunia 50 000 zł

10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” ul. Smoleńska 5/7 – utworzenie małego placu zabaw – przy  ul. Ubocze 3 na terenie Szkoły Podstawowej nr16 dz. Orunia 50 000 zł

11. Stowarzyszenie Przyjazna Osowa ul. Balcerskiego 27 – utworzenie małego placu zabaw – w rejonie ulicy Orfeusza dz. Osowa 40 800 zł

Wszelkie informacje dostępne są tutaj.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter