agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Porządek obrad kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska
21 kwietnia 2011 roku

Obrady X sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 9:00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, planowane są z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2. Komunikaty:
– Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
– Prezydenta Miasta Gdańska

Odczytanie werdyktu Komisji Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca za 2010 rok

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały w sprawie:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040 (druk 142)
2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok (druk 141)
3)    określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdańska oraz o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze (druk 143)
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 148)
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna w mieście Gdańsku (druk 129)
6)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Stefana Batorego w mieście Gdańsku (druk 140)
7)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej w mieście Gdańsku (druk 146)
8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku (druk 132)
9)    zmiany uchwały nr VI/40/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13.01.2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku (druk 135)
10) nadania nazwy skwerowi  (Ignacego  Wilczewskiego) (druk 139)
11) udzielenia w roku 2011 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 127)
12) przejęcia przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań i kompetencji z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (druk 131)
13) przejęcia na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu (druk 147)
14) ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza (druk 134)
15) wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku (druk 133)
16)  utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (druk 130)
17)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia uprawnień, zasad korzystania i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami, na terenie Gdańska (druk 125)
18)  opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Gdańska (druk 144)
19) ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków – jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu (druk 145)
20)  ustalenia na rok szkolny 2011/2012 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 137)
21) ustalenia na rok szkolny 2011/2012 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 138)

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter