agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Dolny Wrzeszcz rewitalizowany
12 kwietnia 2011 roku

Dolny Wrzeszcz jest jedną z czterech gdańskich dzielnic objętych kompleksowym projektem rewitalizacyjnym. 12 kwietnia (wtorek) marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Sruk oraz prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, podpiszą umowę o unijne dofinansowanie projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza.

Planowany koszt realizacji projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku to 20,7 mln zł, dofinansowanie unijne wynosić będzie ok. 14 mln 200 tys.  zł.

Przedsięwzięcia, które realizowane będą na obszarze rewitalizowanym Dolnego Wrzeszcza:

W ramach działań inwestycyjnych nastąpi przebudowa i modernizacja ulic (ok. 700mb): Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych: Aldony, Konrada Wallenroda  i Grażyny (dotyczy fragmentów ulic, na odcinkach od ul. Wajdeloty do potoku Strzyży)
wraz z infrastrukturą techniczną i budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty.

Ponadto planowana jest przebudowa elementów 22 budynków wspólnot mieszkaniowych i 4 mieszkalnych budynków komunalnych, bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych. Łącznie działania w budynkach obejmą 26 budynków o powierzchni  18653 m2,  zamieszkałych przez 882 osoby.

Oprócz działań inwestycyjnych planowana jest organizacja działań, mających na celu zminimalizowanie zróżnicowania (ekonomicznego, społecznego, edukacyjnego) występującego wśród mieszkańców dzielnicy.

Aktywizacja społeczna dzielnicy, prowadzona będzie przez:
•    Towarzystwo Brata Alberta koło gdańskie w zaadaptowanym w ramach projektu, dawnym lokalu usługowym przy ul. Wajdeloty 21,
•    gdański MOPS w zmodernizowanym, obecnie nieużytkowanym lokalu usługowym przy ul. Pestalozziego 5.

Programy społeczne obejmują 2 rodzaje działań ( dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży) przeciwdziałających wykluczeniom społecznym – działania skierowane będą łącznie do 520 osób. Działania te prowadzić mają do zmiany postaw mieszkańców oraz podniesienia, jakości życia w dzielnicy. Obszar projektu ograniczony jest ulicami Kościuszki, Al. Legionów, placem Komorowskiego, ul. Wyspiańskiego i terenami kolejowym.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter