agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

VI Sesja Rady Miasta Gdańska – planowany porządek obrad
12 stycznia 2011 roku

W czwartek, 13 stycznia, odbędą się obrady VI sesji Rady Miasta Gdańska (godz. 9.00 w Sali Obrad, I piętro, w Nowym Ratuszu, ul. Wały Jagiellońskie 1). Planowany jest następujący porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2. Komunikaty:
– Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
– Prezydenta Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037 – druk 54;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk 55;
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa w mieście Gdańsku – druk 45;
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża cześć północna w mieście Gdańsku – druk 46;
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta  i Smoluchowskiego w mieście Gdańsku – druk 48;
6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto Osiek – rejon ulic Wałowej i Łagiewniki w mieście Gdańsku – druk 47;
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – wał wzdłuż Martwej Wisły – pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską w mieście Gdańsku – druk 49;
8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Zabornia – szkoła w zespole Dworu Krzyżowego w mieście Gdańsku – druk 38;
9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku – druk 40;
10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Ofiar Grudnia’70 i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku – druk 53;
11) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/1111/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Osiedle Strzyża – rejon byłej piekarni „Rogalik” pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką w mieście Gdańsku – druk 39;
12)  w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Olszynka, ul. Zawodzie, działka 163 – druk 52;
13) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Politechniki Gdańskiej  bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu, położonego w Gdańsku – Wrzeszczu, przy ul. Romualda Traugutta, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska – druk 51;
14) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk 22;
15) w sprawie organizowania Jarmarku Św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego o charakterze handlowo – kulturalnym na terenie miasta Gdańska – druk 26;
16) w sprawie przejęcia na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania – druk 50;
17)  w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2011 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony – druk 35;
18) w sprawie zatwierdzenia projektu „Kadra 2011” – druk 42;
19) w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu „Kadra 2011” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk 41;
20) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk 37;
21) zmieniająca Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” – druk 56;
22) w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2011 rok – druk 57;
23) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011 rok w mieście Gdańsku – druk 34;
24) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku – druk 44;

3. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

4. Wnioski, oświadczenia osobiste.

5. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter