agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

V sesja Rady Miasta Gdańska – planowany porządek obrad
17 grudnia 2010 roku

Obrady V sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 23 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 planowane są z następującym  porządkiem obrad:

1.    Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji,

2.    Komunikaty:
– Przewodniczącego Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037 (druk nr 2)

5.    Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok (druk nr 1)
•    stanowisko Prezydenta Miasta do wniosków radnych i Komisji Rady Miasta Gdańska do projektu budżetu na 2011 rok,
•    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
•    przedstawienie opinii Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska,
•    wystąpienia przedstawicieli Klubów radnych,
•    dyskusja,
•    ustosunkowanie się Prezydenta Miasta do wystąpień,
•    głosowanie.

6.    Uchwały w sprawie:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 27)
2)    wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł
w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rewaloryzację i adaptację Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana (druk 29)
3)    zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (druk 30)
4)    określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 23)
5)    zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (druk 24)
6)    określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (druk 25)
7)    zmieniająca Uchwałę Nr LII/1786/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 28)

7.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
8.    Wnioski, oświadczenia osobiste.
9.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter