agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Potokowej i Rakoczego
24 czerwca 2008 roku

Poniżej cytuję odpowiedź Macieja Lisickiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, na moją interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Potokowej i Rakoczego. Mam nadzieję, że uda się zainstalować tam przynajmniej fotoradar a w dalszej kolejności sygnalizację świetlną.

„W odpowiedzi na Pani interpelację nr 62/08 z dnia 05.06.2008 r., dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i ul. Potokowej poprzez zainstalowanie fotoradaru oraz montaż sygnalizacji świetlnej odpowiadając kolejno, uprzejmie informuję, że:
1. Zawróciłem się do Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji o przeanalizowanie możliwości zainstalowania urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia drogowe na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i ul. Potokowej oraz o objęcie nadzorem prewencyjnym, w ramach posiadanych sił i środków, ul. Potokowej, przed skrzyżowaniem z ul. Rakoczego, w aspekcie nie przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących limitów prędkości;
2. W zależności od dostępnych środków, pozostałych po opracowaniu innych dokumentacji, pod koniec 2008 r. zostanie ogłoszony przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Potokowej. Po wykonaniu dokumentacji projektowej w I kw. 2009 r., w zależności od priorytetów i planów, możliwa będzie budowa w/w sygnalizacji świetlnej.

Z poważaniem

Maciej Lisicki
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska”Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter